"Sağlık Müdürlüğü" kategorisi altındaki içerikler

02/Nisan/2014 - İlaçların Teslimi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 11.03.2014 tarih ve 30790 sayılı yazısında; tüm eczanelerin ilaçları bilfiil hasta ve birinci derecede yakınına teslim etmeleri gerektiği bildirilmiştir. Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

12/Mart/2014 - Psikoaktif Maddeler Hakkında

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 4406 sayı ve 27.02.2014 tarihli duyurusu Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2014 tarih ve 2014.5316.952/041.02 sayılı yazısı ile ekteki listede isimleri belirtilen 113 yeni psikoaktif maddenin, 2313 Sayılı uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

26/Şubat/2014 - Jurnista 4 mg Uzatılmış Salımlı Tablet Hakkında

28.01.2014 tarih ve 11300 sayılı 2014/4 Genelgesi gereği; Johnson&Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan “Jurnista 4 mg Uzatılmış Salımlı Tablet” adlı ilacın “Hidromorfon HCL” adlı kontrole tabi maddeyi içermesi nedeniyle “Kırmızı Reçete