"SGK Uygulamaları" kategorisi altındaki içerikler

02/Nisan/2014 - Klopidogrel Raporları Kesintileri Hakkında

SUT'un 4.2.15.A- Klopidogrel (kombinasyonları dahil) verilme ilkelerinin 3. maddesi kapsamında  Plavix, Karum, Clogan tb. gibi klopidogrel içeren ilaçların raporlarında Klopidogrel ve ASA'nın bir arada yazılması durumunda, ASA'nın verilmemesi halinde bile Bursa SGK reçete kontrol birimi tarafından kesinti uygulanmaktadır. Konu

26/Şubat/2014 - Eski Raporların Geçerliliği Hakkında Hatırlatma

Sağlik Uygulama Tebliği'nin 4.1.3- ilaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı maddesinin 9.fikrasına göre, "Sağlık raporları, SUT değişikliği olmasi halinde yeni hükümlere uygun olmasi kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. SUT

04/Ekim/2013 - Önceden Düzenlenmiş Raporların Geçerliliği Hakkında

TEB'in 6663 sayı ve 03.10.2013 tarihli duyurusu Birliğimiz tarafından T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na gönderilen 30.09.2013 tarih ve 6634 sayılı yazı ile, 26.09

25/Temmuz/2013 - SGK Uygulamaları

1- Majistral yazılan reçetelerde SGK tarafından ödeme kapsamında olmayan bir ilaç formulde yer alıyorsa majistral formule eklendiğini göstermek için mutlaka karekod/barkod eklenmelidir. 2- İade edilen reçetelerinizin eksikleri giderildikten sonra Medula Sistemi üzerinde "İade Reçete" bölümü