"SGK Uygulamaları" kategorisi altındaki içerikler

14/Eylül/2012 - E-Raporlara Teşhis Edilmesi Hakkında

TEB'in 2924 sayı ve 14.09.2012 tarihli duyurusu Birliğimize eczacılarımız tarafından yapılan bildirimlerde, eczanelere iade edilen raporlara elektronik ortamda etken madde, teşhis, ICD-10 kodu ilavesi mümkün olmadığı, bu nedenle iade edilen reçete ve raporların eczane tarafından dü

08/Ağustos/2012 - 06.08.2012 Tarihinden Önceki Lipit Düşürücü İlaç Raporları Hakkında

SGK'nın resmi web sitesinde 08.08.2012 tarihli yayımlanan duyuru ile 06.08.2012 tarihiden önceki Lipit düşürücü ilaç raporlarına ilişkin açıklama getirilmiştir. 

06/Ağustos/2012 - 28 Temmuz 2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliğinden Önce Düzenlenmiş Raporların Durumu Hakkında

28 Temmuz 2012 tarih ve 28367 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT’un bazı maddelerinde yapılan düzenlemelere istinaden,  söz konusu Tebliğ ile yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 2012 tarihinden önc