"SGK Uygulamaları" kategorisi altındaki içerikler

14/Eylül/2012 - E-Raporlara Teşhis Edilmesi Hakkında

TEB'in 2924 sayı ve 14.09.2012 tarihli duyurusu Birliğimize eczacılarımız tarafından yapılan bildirimlerde, eczanelere iade edilen raporlara elektronik ortamda etken madde, teşhis, ICD-10 kodu ilavesi mümkün olmadığı, bu nedenle iade edilen reçete ve raporların eczane tarafından dü

08/Ağustos/2012 - 06.08.2012 Tarihinden Önceki Lipit Düşürücü İlaç Raporları Hakkında

SGK'nın resmi web sitesinde 08.08.2012 tarihli yayımlanan duyuru ile 06.08.2012 tarihiden önceki Lipit düşürücü ilaç raporlarına ilişkin açıklama getirilmiştir. 

06/Ağustos/2012 - 28 Temmuz 2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan SUT Değişikliğinden Önce Düzenlenmiş Raporların Durumu Hakkında

28 Temmuz 2012 tarih ve 28367 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT’un bazı maddelerinde yapılan düzenlemelere istinaden,  söz konusu Tebliğ ile yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 2012 tarihinden önc

13/Temmuz/2012 - E-Reçete Konusunda Sık Sorulan Sorular

SGK tarafından 13.07.2012 tarihinde yayınlanan E-reçete sık sorulan sorular (26.06.2012/Ek-1) başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır. Duyuruda - Hekimlerin yaptığı işlemler açısından iletilen sorular, - Eczanelerin yaptığı işlemler açısından iletilen sorular, - Yazılım firmalarının yaptığı işlemler açısı

11/Mayıs/2012 - SGK Başkanlığı'nın 28 ve 29 Günlük İbarelerle İlgili Danıştay Kararı ve Diyaliz Hatalarının Tetkik Belgeleri İle İlgili Duyurusu Hakınnda

TEB'in 1704 sayı ve 11.05.2012 tarihli duyurusu T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından,www.sgk.gov.tr de 11.05.2012 tarihinde yayımlanan ve ekte bir örneği yer alan duyuru ile,

02/Mart/2012 - Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Güncellendi)

29.02.2012 tarih ve  28219 sayılı Resmi Gazete’de Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır. Tebliğ hükümlerinin; a) 1, 2 ve 3 üncü maddeleri 15/3/2012 tarihinde, b) 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü so