"SGK Uygulamaları" kategorisi altındaki içerikler

02/Nisan/2014 - Klopidogrel Raporları Kesintileri Hakkında

SUT'un 4.2.15.A- Klopidogrel (kombinasyonları dahil) verilme ilkelerinin 3. maddesi kapsamında  Plavix, Karum, Clogan tb. gibi klopidogrel içeren ilaçların raporlarında Klopidogrel ve ASA'nın bir arada yazılması durumunda, ASA'nın verilmemesi halinde bile Bursa SGK reçete kontrol birimi tarafından kesinti uygulanmaktadır. Konu

26/Şubat/2014 - Eski Raporların Geçerliliği Hakkında Hatırlatma

Sağlik Uygulama Tebliği'nin 4.1.3- ilaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi başlıklı maddesinin 9.fikrasına göre, "Sağlık raporları, SUT değişikliği olmasi halinde yeni hükümlere uygun olmasi kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. SUT