"Yönetmelikler" kategorisi altındaki içerikler

28/Mayıs/2014 - Yönetmelik

Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik