İlaçların Güvenliği Hakkında Yönetmelik 15.04.2014 Tarih ve 28973 Sayılı RG'de Yayımlandı

TEB'in 1726 sayı ve 15.04.2014 tarihli duyurusu

22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik’i yürürlükten kaldıran “İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik” 15/04/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin; a) 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendi yayımı tarihinden bir yıl sonra, b) 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası yayımı tarihinden üç ay sonra, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir. Yönetmelik metni ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim. Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter Yönetmelik için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 2159