Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşme Yenileme İşlemlerinin Süresinin 31 Temmuz 2013 tarihinde Uzatılması Hakkında

TEB'in 5772 sayı ve 04.07.2013 tarihli duyurusu Birliğimiz tarafından T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilen 27.06.2013 tarihli ve 5684 sayılı yazı ile,

21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin sözleşmelerin basım işlemlerinin henüz tamamlanmış olması ve sözleşmelerin eczacı odalarına gönderimi ve eczacılarımızın sözleşme yenileme işlemleri için bir haftalık sürenin yeterli olmayacağı,

Herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatılması talep edilmektedir.

Söz konusu yazımıza cevaben İlgili Komutanlıktan gelen 28.06.2013 tarihli ve 297542-13 sayılı yazı ile,

Bahse konu Protokol'ün 7.11'inci maddesi gereğince talebimizin uygun olarak değerlendirildiği ve eczanelerle yapılacak olan sözleşmeler için işlem süresinin 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim. Uzm. Ecz. Harun KIZILAY Genel Sekreter Jandarma Genel Komutanlığı'nın yazısı için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 1817