TEB İle Jandarma Genel Komutanlığı Arasında İmzalanan Protokol Hakkında

TEB'in 5324 sayı ve 28.05.2013 tarihli duyurusu

Sağlık yardımları Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla anılan Komutanlık ile Birliğimiz arasında 28.05.2013 tarihinde ilk kez "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" imzalanmıştır. Protokole göre hizmet alacak kişiler şu şekildedir: 1. Erbaş ve erler (Çavuş, Onbaşı, Er), 2. Yedek Subay Adayları (Askerlik şubesine sevk edilip ayrıldıkları sınıf okulu veya birliklerine katılıncaya kadar geçen süreye kadar) 3. Yedek subay öğrencileri (sınıf okulunda geçen süre) 4. Misafir Askeri Personel (MAP-İkili Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları gereği tedavi gideri karşılanacak olanlar) Ekte yer almakta olan Protokolün 9.Yürürlük başlıklı maddesinin 9.1. maddesi hükmü gereği imzalandığı tarihte (28.05.2013) yürürlüğe girecek olan protokole ilişkin sözleşmeler Birliğimiz tarafından bastırılarak eczacı odalarımızın taleplerine istinaden eczacılarımıza ulaştırılmak üzere kendilerine gönderilecektir. 2013 yılı Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmelerinin temini ve fiyatlarına ilişkin bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır. Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter

Protokol metni için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 1879