SGK Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

  1. 2012 SGK sözleşmesi (4 nüsha)
  2. Eczacı kimlik fotokopisi (Mesul müdür varsa mesul müdürün de kimlik fotokopisi)
  3. Eczane ruhsat fotokopisi
  4. Eczacı imza sirkülerinin noter onaylı örneği (ilk defa sözleşme yaparken )
  5. Eczacı Odası'ndan alınan yeni tarihli "sözleşme engel yoktur" belgesi
  6. Eczacının (varsa ayrıca mesul müdürün) sosyal güvenlik durumunu gösterir belge
  7. Eczacı aktif Bağ-Kur hak sahibi ise borç durumunu gösterir belge, herhangi bir kurumdan emekli ise  "Bağ-Kur prim borcu yoktur" yazısı (Eczacının borcunun olması durumunda yeni sözleşme yapılamayacaktır)
  8. Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form (SUT eki Ek–3/b). (İlk defa eczane açanlarda vergi levhası fotokopisi de geçerlidir.)
  9. Kurum ile sözleşme yapmak istediğine dair dilekçe aslı
  10. Serbest eczacıların sgk.gov.tr/e-eczane internet adresinde bulunan Eczane/Eczacı Bilgi Güncelleme uygulamasından giriş bilgilerinin tam olarak yapılması ve uygulamadan alınan çıktı (Ekran çıktısı olmaması önemle rica olunur.)

Okunma Sayısı: 7012