Normal Laboratuar Değerleri

NORMAL LABORATUAR TEST SONUÇLARI

Biyokimya:    
 
Aldolaz 0.5-3.1 Ü/L  
Alkalenfosfataz 25-100 Ü/L  
Amilaz 600-1600 Ü/L  
Asit fosfataz Erkek: 0.5 -11 Ü/L Kadın: 0.2-9.5 Ü/L
Kreatin fosfokinaz (CPK) Erkek: 0-85IU/L Kadın: 0-60 IU/L
Laktikdehidrogenaz (LDH) 70-240 IU/L  
Lipaz 1.5 Ü/L  
Serum HDL 50-54 yaş Erkek 44.1 + 0.6 mg/dl Kadın 62.10 + 1.0 mg/dl
FSH Erkek 22 IU/L Kadın (Siklus ortası olmayan):20 IU/L
LH Erkek: 4-24 IU/L Kadın (Siklus ortası olmayan): 30 IU/L
Testosteron (serbest) Erkek:9-30 mg/dl Kadın : 0.3-1.9 mg/dl
Alfafetoprotein (AFP) 40 mg/ml  
Bakır 65-165 mg/dl  
Seroluplazmin 20-40 mg/d  
Üre Erkek:31.8 + 6.5 mg/100 ml Kadın:28.7+7.1 mg/100 ml
Üre Azotu (BUN) 5-25 MG/DL    
Ürik asit Erkek: 4-8,5 mg/dl Kadın: 3-7.5 mg/dl
Fosfor 2.2-4.5 mg/dl  
İdrar Analizi    
Renk Sarı  
Görünüş Berrak  
Özgül Ağırlık 1.003-1.030  
PH 4.6 - 8.0 (ortalama : 6.0) Diğetle değişir  
Protein Negatif  
Glukoz Negatif  
Ketonlar Negatif  
Bilirubin Negatif  
Ürobilinojen 4 mg/24 saat  
Mikroskopik inceleme 1-2 eritrosit, lokosit,epitel hücreleri  

* Test sonuçlarının değerlendirilmesi laboratuvar koşulları ve uygulanan yönteme göre farklı olabilir. ** Verilen değerler erişkinler içindir. *** Normal değerler ve birimler çalışılan reaktife göre değişebilir.

Okunma Sayısı: 9358