Eczacılar İçin Gerekli Bazı Bilgi ve Tablolar

KAN TABLOSU

HEMOGLOBİN: Erkek: 14-18g/dlKadın:12-16g/dl
HEMATOKRİT: Erkek: % 40-54Kadın: % 37-47
ERİTROSİT: Erkek:4,6 – 6,2 milyon/mm3Kadın:4,2-5,4 milyon/mm3
LÖKOSİT: 5000-10000/mm3
NÖTROFİL: % 60-70
LENFOSİT: % 20-30
MONOSİT: % 2-6
EOSİNOFİL: %1-4
BAZOFİL: %0-0,5
TROMBOSİT: 150.000-350.000/ mm3
ORTALAMA ERİTROSİT HEMOGLOBİNİ: 27-31 µmg
ORTALAMA ERİTROSİT HEMOGLOBİN KONSANTRASYONU: % 32-36
SEDİMENTASYON Erkek: 17-50yaş 4±3 mm/saatKadın: 17-50 yaş 6±3 mm/saat
ORTALAMA ERİTROSİT HACMİ 82-92 µm3

NORMAL İDRAR ANALİZİ DEĞERLERİ

RENK: Sarı
GÖRÜNÜŞ: Berrak
YOĞUNLUK: 1,015-1,030
PROTEİN: Negatif
GLUKOZ: Negatif
KETONLAR: Negatif
BİLİRUBİN: Negatif
UROBİLİNOJEN: Normal
LÖKOSİT: Kadın: 10-15Erkek: 5-10
ERİTROSİT: 2-3
 
 

KAŞIK ÖLÇÜLERİ

ÖLÇEK HACİM (ML) AĞIRLIK (%)
Çay Kaşığı 5 6
Tatlı Kaşığı 10 13
Çorba Kaşığı 15 20


BOY, AĞIRLIK VE DOZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

 
Ağırlık Boy ErişkinDozu(%)

2

0,12

6

3

0,20

10

4

0,23

12

5

0,25

13

6

0,29

15

7

0,33

17

8

0,36

18

9

0,40

20

10

0,44

22

15

0,62

31

20

0,79

40

25

0,93

42

30

1,07

51

35

1,20

60

40

1,32

65

45

1,43

70

50

1,53

75

55

1,62

80

60

1,70

85

65

1,78

90

70

1,84

92

75

1,95

95

80

2,00

100


REÇETELERDE KULLANILAN KISALTMALAR

KISALTMA LATİNCE TÜRKÇE
aa ana Her birinden
a.c. ante cibum Yemekten önce
ad ad Tamamlayın
add. adde İlave edin
a.h. alteris horis İki saatte bir
a.j. ante jentaculum Kahvaltıdan önce
a.m. ante meridiem Öğleden önce
agit agita Çalkalayın, karıştırın
ante ante Önce
aq. aqua Su
aq.bull aqua bulliens Kaynar su
b. Bis İki kez
cap. capsula Kapsül
chart chartulla Paket
cib. cibus Yemek
circ. cirsa Yaklaşık
coch. cochleare Kaşık dolusu
coch. Amp. cochleare amplum Çorba kaşığı
coch.med. cochleare medium Tatlı kaşığı
coch.parv. cochleare parvum Çay kaşığı
collyr. collyrium Kolir
conc. cocentratus Konsantre, derişik
d dies Gün
d dosis Doz
da,det.,dent. da,detur,dentur Verin, veriniz
dec. decoctum Dekoksiyon
dil. diltus Seyreltik
div. divide Böl
d.t.d. dentur tales doses Bu dozdan verilsin
dulc. dulcis Tatlı
f.,ft. fiat, fiant Yapılsın
f.m.,ft.mist fiat mistura Karışım yapılsın
garg. gargarisma Gargara
gtt. guttae Damla
h. hora Saat
h.d. hora decubitus Gece yatarken
i.c. inter cibos Yemekten sonra
m.ft.mist m.sce,fiat mistura Karışsın, karışımı yapılsın
non rep. non repetatur Tekrarlanmayacak
o.h. omni hora Her saat
ol. oleum Yağ
o.d. oculus dexer Sağ göz
o.s. oculus sinister Sol göz
p.c. post ciburn Yemekten sonra
pulv. pulvis Toz
q.d. quarter die Günde dört kez
q.s. quantum satis Yeterli miktarda
sicc. siccus Kuru
sig. signa Etiketle
supp. suppositorium Supozituvar
t.d.d. ter de die Günde üç kez
t.i.d. ter in die Günde üç kez
trit. tritura Ez, öğüt
ung. umguentum Merhem
ut dict. ut Dictum Tarif üzere

ÇOCUK DOZLARINI HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

 1-      Vücut ağırlığına göre: Ağırlık (kg)              a- Clark kuralına göre:         Doz=    __________  x  Erişkin dozu                                                                                                        70  2-      Yaşa Göre            a- Fried Kuralı (Bir yaşından küçükler için):                                                             Yaş (Ay)                                          Doz=  __________ x Erişkin Dozu                                                                  150                                                                                   Yaş (Ay) b- Young Kuralı                    Doz=   ____________ x Erişkin Dozu                                                                                      150   3-      Vücut Yüzey Alanına Göre:       A= W x 0,425 x H x 0,725 x 71,84       Veya log A= 0,425 log W + 0,725 log H – 1,8564       A= Yüzey Alanı (cm2) W: Vücut ağırlığı (kg)  H: Boy (cm)                   b- Clark yöntemi ile vücut yüzey alanına göre doz hesaplanması                    Yüzey alanı (m2) Doz= __________________  x Erişkin Doz 1,73

ÇEŞİTLİ OFFİSİNAL BİLEŞİKLERİN ÇÖZÜNÜRLÜKLERİ (USP XXII)

Madde ( 1 g ) Çözünürlük (ml) (25 ºC)
Su Kaynar Su Alkol Kloroform Eter Gliserin
Asetaminofen 20 10 15
Askorbik Asit 3 50 15
Aspirin 300 5 17 10--15
Atropin 460 2 1 25
Atropin sülfat 0,5 2,5 5 2,5
Bakır Sülfat 3 0,5 500 3
Benzalkonium Klorür 100
Benzokain 2500 5 4 4
Benzoik asit 300 3 5 3
Borik asit 18 4 18
Dekstroz 1 100
Demir sülfat 1,5 0,5
Dimerkaprol 20
Efedrin 20 0,2
Efedrin sülfat 1,3 90
Eritromisin 1000
Eritromisin estolat 20 10
Fenobarbial 1000 10
Fenol 15
Fenilmerküri asetat 180 225 6,8 200
Fenilmerküri nitrat 600
Hidrokinon 17 4 51 16,5
Hiyosiyamin HBr 2,5 1,7 2300
İhtiyol 10
İndometasin 50 30 40
İyot 3000 13 300 50
Kafein 50 75 6 600
Kafur 800 1 0,5 1
Kalsiyum glukonat 30 5
Kalyilum hidroksit 630 1300
Kalsiyum iaktat 20
Kalsiyum klorür 0,7 0,2 4
Kalsiyum sülfat 375 485
Kloralhidrat 0,25 1,3
Klorkresol 260 0,4
Kodein 120 2 0,5 50
Kodein fosfat 2,5 325
Kodein sülfat 30 1300
Kokain 600 7 3,5
Kokain hidroklorür 0,5 3,5
Laktoz 5 2,6
Magnezyum sülfat 0,8 0,5
Metinel mavisi 25 65
Metil paraben 400 3 10
Morfin sulfat 16 570
Nitromersol >2000 >2000 >2000
Papaverin HCL 30 120
Pilokarpin HCL 0,3 3
Pilokarpin nitrat 4 75
Potasyum iyodür 0,7 0,5 22
Potasyum permanganat 15 3,5
Prokain HCL 1 15
Propil Parapen 2500 400 1,5
Resorsinol 1 1
Sakkarin 290 25 31
Sakkarin sodyum 1,5 20
Salisilik asit 460 15 3 45 3
Skopolamin HBr 1,5 20
Sodyum benzoat 2 75
Sodyum bikarbonat 12
Sodyum borat 16 1 1
Sodyum florür 25
Sodyum iyodür 1,6 2 1
Sodyum karbonat 3 1,8
Sodyum sitrat 1,5 0,6
Sorbik asit 1000 10 15 30
Stearik asit 20 2 3
Sukroz 0,5 0,2 170
Tartarik asit 0,8 0,5 3 250
Tetrasiklin 2500 50
Tetrasiklin HCL 10 100
Tiyomersol 1
Timol 100 1 1 1,5
Üre 1,5 10
Vanilin 100

İDRARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN İLAÇLAR

SARI-KAHVERENGİ KIRMIZI-KAHVERENGİ
Anisindion Hatmi (senna) Emodin Kinin Klorokin Floressein Mepakrin Metokarbaamol (Bekletildiğinde) Metildopa (Bekletildiğinde) Nitrofurantoin Pomakin Fenol Fitalein Fenol sülfon Fitalen Primakin Santamin Aminofenazon Anisindion Klorzoksazon Klofazimin Etoksazen Furazolidon Levodopa (Bekletildiğinde siyah) Metokarbamol Metil dopa Niridazol Fenasetin Fenazopiridin Fenolftalein Fenitoin Salazosülfapiridin Sülfometoksazol
YEŞİL MAVİ
Akriflovin (Yeşil Floresans) Amitriptilin İyodoklorhidroksilin İndigokarmin Metilen mavisi Triamteren Amitriptilin Bakır Tuzları Metilin mavisi Nitrofurantoin
KIRMIZI-KAHVERENGİ SİYAH
Aminofenazon Anisindion Klorzoksazon Klofazimin Etoksazen Furazolidon Levodopa (Bekletildiğinde siyah) Metokarbamol Metil dopa Niridazol Fenasetin Fenazopiridin Fenolftalein Fenitoin Salazosülfapiridin Sülfometoksazol LevodopaMetronidazol Nitrofurantion Fenazon Fenindion Fensüksimid Rifampisin Santanin

Okunma Sayısı: 14434