SSK Rapor Kodları

BURSA ECZACI ODASI: SSK Rapor Kodları

 

1 AH ADRENAL HIPERFONKSIYONU 35  2 AH ADRENAL YETMEZLIGI 34 3 AILEVI AKDENIZ ATESI (FMF) 20 4 AKUT ROMATIZMAL ATES (ARA) VE KAPAK HASTALIKLARI 10 5 AKUT VE KRONIK LOSEMILER 89 6 ALLERJIK HASTALIKLAR 72 7 AMILOIDOZIS 68 8 ANTITROMBIN III KULLANIM RAPORU 151 9 APLASTIK ANEMI HIPOPLASTIK ANEMİ 77 10 ARTERIYEL HIPERTANSIYON 8 AYLIK KULLANIM RAPORU 123 11 BEHCET HASTALIGI 58 12 Bir Psikiyatri Uzmanının Bulunduğu Küçük Sağlık Kurulu Raporu (Madde 22) 134 13 CH EPIDERMOLYSIS BULLOSA 65 14 CH HIDRAADENITIS SUPPURATIVA 64 15 CH ICHTIYOSIS 61 16 CH LIKEN 66 17 CH MUKOZIS FUNGOIDES 63 18 CH PEMFIGUS 62 19 CH PSORIASIS 60 20 CH PYODERMA GANGRONOSUM 67 21 CILT HAST. DISINDA KULL.RAPORU 126 22 COCUKLARDA AKUT ROMATİZMAL ATEŞ 132 23 COLYAK'TA METABOLİZMA UZM. BULL.ÜÇLÜ HEYET RAPORU 142 24 CROHN'DA ALTIN PREPARATLARI KUL. BÜYÜK SAĞ.RAP. 154 25 DISRITMILER 6 26 DOGUSTAN KALP HASTALIKLARI 9 27 Dogustan metabolık hast bagırsak operasyonundan olusan Malabsorbsıyonlar ve ınek sutu allerjısı 70 28 ERITROPOIETIN KULLANIM RAPORU 153 29 ERITROPOIETIN MUAFİYET RAPORU 152 30 FAKTOR NONSANLIKLARINA BAGLI HAST.(HEMOFILILER) 96 31 FOSFOR METABOLIZMASI BOZUKLUKLARI 37 32 GH GLOKOM 46 33 GH Kronık ve nukseden Uveıdler Tıroıde baglı Oftalmopatı ve Sempatık Oftalmı Keratoplasti red reak 39 34 GH YAŞA BAĞLI MAKULA HASTALIKLARI 148 35 HEM. AN.NON-IMMUN HEMOLITIK ANEMİ 78 36 HEM. ORAK (SICKLE CELL)HUCRE ANEMİLER 82 37 HEM.AN.OTOIMMUM HEMOLITIK ANEMİ 79 38 HEM.AN.PAROKSIMAL NOKTURNAL HEMOGLOBINURI 80 39 HEM.AN.TROMBOTIK TROMBOSITOPENIK PURPURA 81 40 HEM.TALASEMILER 83 41 HEMOTOLOJİ UZM.BUL.SAĞ.KUR.RA 143 42 HEPATIT A VE B ASILARI SERUMLARI 74 43 HEPATİT B VE C OTOIMMUN HEPATIT 19 44 HEREDITER HEMORAJIK TELENJIEKTAZI 91 45 HHH DIABETUS INSUPIDUS 26 46 HHH HIPOFIZ HORMONU FAZLALIGI 25 47 HHH HIPOFIZ YETMEZLIGI 24 48 HHH HIPOGONODOTROPIK HIPOGONADIZM 29 49 HHH PUBERTE PREKOKS 28 50 HIPERKOLESTEROLEMI HIPERLIPIDEMI 11 51 HODGKIN HASTALIGI 92 52 IH AİDS 140 63 IH HEPATİT B,C,D 139 54 IM.YET.AGAMAGLOBULINEMI HIPOGAMAGLOBULINEMI 97 55 IM.YET.AİDS 98 56 INF.KAS.H.DERMATOMYOZIT 115 57 INF.KAS.H.POLIMYOZIT 116 58 INFLAMATUVAR BAGIRSAK HASTALIKLARI 21 59 KALP YETMEZLIGI 4 60 KANSER 2 61 KANSER DISINDA KULL. RAPORU 125 62 KARDIYOMYOPATİ 12 63 KH NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER 27 64 KH Paget,Kronık steroid kul.bağlı osteo.Osteogenez İmperfekta,Juvenil ost.osteokondrodisplazi 40 65 KH REZISTAN RICKETS 36 66 KISTIK FIBROZIS 71 67 KNH DEMİYELİNİZAN HASTALIKLAR (Lökodistrofi,Multipl skleroz) 50 68 KNH Oral Beslenmenin mümkün Olmadıgı Kronik Nörolojık ve Kas Hastalıkları 52 69 KNH SEREBRAL PALSY 53 70 KNH TRIGEMİNAL NEVRALJI 54 71 KNH DEMANS HASTALIGI 59 72 KNH EPİLEPSİ NARKOLEPSİ VE FEBRİLKONVÜZYONLAR 49 73 KNH ESH DİSTONİLER HEMİFASYAL SPAZM 48 74 KNH KSH MITOKONDRIYAL SITOPATİLER 42 75 KNH KSH MYOPATİLER 41 76 KNH KSH MYOTONİLER 43 77 KNH NH MOTOR NÖRON 45 78 KNH NH MYASTHENİA GRAVİS 44 79 KNH NOROPATIK AGRI 127 80 KNH PARKINSON HASTALIGI 38 81 KNH SUBAKUT SKLEROZAN PANANSAFALİT (SSPE) HAST. 51 82 KOROZIF GASTROINTESTINAL YANIKLAR (trav.cerr oluşan maksilofasial defektler,nörölojik yutma bozuk) 23 83 KRISTAL ARTROPATILER 117 84 KRO.MYE.H.KRONIK MİYELOSTIK LOSEMI 84 85 KRO.MYE.H.MYELOFIBROZIS 85 86 KRO.MYE.H.POLISTEMIA VERA 86 87 KRO.MYE.H.PRIMER TROMBOSITEMI 87 88 KRONER ARTER HASTALIGI 5 89 KRONIK KARACIGER HASTALIKLARI 22 90 KUDUZ ASISI VE SERUMLARI 73 91 KULLANIM RAPORU 124 92 MADDE 40 AKUT KRONER SENDROM 136 93 MADDE 40 KRONER STEND 145 94 MADDE 40 PERİFERİK VE SEREBRAL DAMAR HASTALIKLARI 137 95 MADDE 67 GLARJIN INS KULLANIMI 146 96 Malignite,Kısa bağ.sendromu,Gastroentestinal fistül ve darlık,Chron 138 97 MULTIPLE MIYELOMA VE PLAZMA HUCRE DISKRAZILERI 93 98 MYELODISPLASTIK SENDROM 88 99 NEFROTİK SENDROM KRONIK BOBREK HASTALIKLARI VE ORGAN NAKLI 3 100 NH SPASTİZİTE 147 101 NON-HODGKIN LENFOMA 90 102 NOROLOJİ UZM.BULL.RAPOR 150 103 NOTROPENI 95 104 NÖROJENİK MESANE 149 105 OBEZİTE 121 106 OSTEOMİYELİT 141 107 PAH HIPERPARATIROIDI 33 108 PAH HIPOPARATIROIDI 32 109 PARENTERAL İNFERTİLİTE İLAÇ KUL.RAP. 155 110 PERIFERIK VE SEREBRAL (SEREBROVASKULER) DAMAR HASTALIKLARI 7 111 PH DIABETUS MELLITUS 30 112 PH HIPERINSULİNEMİYE BAĞLI HIPOGLISEMİLER 31 113 PREMATURE ANEMİSİ 128 114 PRIMER ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU 144 115 PRIMER VE SEKONDER TROMBOFILI OLAN HASTALAR 99 116 PSH ANKSİYETE BOZUKLUKLARI 57 117 PSH DEMANS HASTALIĞI 131 118 PSH Genel Tıbbı Duruma Baglı Mental Bozukluklar 55 119 PSH Sızofreni,Sızoaffektif Bozukluk,Delüzyonel Bozukluk, Duygudurum Bozuklukları 56 120 PULMONER HIPERTANSIYON 13 121 PULMONER TROMBOEMBOLİ 135 122 RADYOOPAK MADDELER 76 123 RELAPSING POLIKONDRITIS 118 124 REYNOUD HASTALIGI 14 125 ROMATOID ARTRIT VE ILISKILI SENDROMLAR (sjogren vb) 119 126 SARKOIDOSIS 69 127 SENİL VE POSTMENAPOZAL OSTEOPOROZ 122 128 SER.SPAN.ANDIFERANSIYE SPONDILIT 110 129 SER.SPAN.ANKILOZAN SPONDILIT 111 130 SER.SPAN.ENTEROPATIK ARTROPATILER 112 131 SER.SPAN.PSORIATIK ARTRIT 113 132 SER.SPAN.REITER 114 133 Sıstemık Lupus Erıtematozus ve Ilıskılı Sendromlar 100 134 SKLERODERMA MIKST KONEKTIF DOKU HASTALIGI 109 135 SSH AKCIGER KISTHIDATIGINDE 17 136 SSH ASTIM 133 137 SSH BRONSEKTAZI 16 138 SSH DIFUZ INTERTISIYEL AKCIGER HASTALIKLARI 18 139 SSH KRONIK OBSTRUKTIV AKCIGER HASTALIKLARI 15 140 TETANOZ ASI VE SERUMLARI 75 141 TROMBOSITOPENI 94 142 TUBERKÜLOZ 1 143 Uclu heyet raporu ıle 130 144 Üç Psıkıyatrı Uzmanının bulundugu uclu heyet rapaoru (T.M 22) 129 145 VAS.CHUNG STRAUS 101 146 VAS.HENOCH SCHONLEIN 102 147 VAS.HIPERSENSITIVE VASKULITLERI 103 148 VAS.KAWASAKI 104 149 VAS.POLIARTERITIS NODOSA 120 150 VAS.POLIMYALJI ROMATIKA 105 151 VAS.TAKAYASHU 106 152 VAS.TEMPORAL ARTERITIS 107 153 VAS.WEGENER GRANULOMATOZIS 108 154 WİLSON HASTALIĞI 47

Okunma Sayısı: 3209