Uzmanlık Kodu Listesi

BRANŞ KODLARI

Tablo 1. Branş kodları

KODU

UZMANLIK DALI

1000

İç Hastalıkları

1099

Alerji Hastalıkları

1078

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

1076

Gastroenteroloji

1062

Nefroloji

1055

Romatoloji

1068

İş ve Meslek Hastalıkları

1069

İmmünoloji

1070

Hematoloji

1073

Geriatri

1053

Tıbbi Onkoloji

1048

Yoğun Bakım

1100

Kardiyoloji

1171

ğüs Hastalıkları

1198

Alerjik Göğüs Hastalıkları

1200

Enfeksiyon Hastalıkları

1300

Nöroloji

1400

Psikiyatri

1500

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1586

Çocuk Kardiyolojisi

1585

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

1593

Çocuk Endokrinolojisi

1589

Çocuk Hematolojisi

1584

Çocuk Nefrolojisi

1583

Çocuk Nörolojisi

1594

Çocuk Alerjisi

1582

Çocuk Onkolojisi

1591

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme

1592

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

1561

Neonatoloji

1574

Genetik

1590

Çocuk Göğüs Hastalıkları

1588

Çocuk İmmünolojisi

1600

Çocuk Psikiyatrisi

1700

Dermatoloji

1800

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

1900

Genel Cerrahi

1975

Gastroentroloji Cerrahisi

2000

Çocuk Cerrahisi

2200

ğüs Cerrahisi.

2300

Kalp ve Damar Cerrahisi

2387

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

2400

Beyin ve Sinir Cerrahisi

2500

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

2579

El Cerrahisi

2600

Ortopedi ve Travmatoloji

2700

Üroloji

2781

Çocuk Ürolojisi

2796

Androloji

 

2800

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

2900

Göz Hastalıkları

3000

Kadın Hastalıklarıve Doğum

3050

Üreme Endokrinolojisi veİnfertilite

3056

Perinatoloji

3100

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

3197

Algoloji

3200

Radyasyon Onkolojisi

3300

Radyoloji

3359

Nöroradyoloji

3372

Girişimsel Radyoloji

3357

Pediyatrik Radyoloji

3400

Nükleer Tıp

3500

Tıbbi Patoloji

3554

Sitopatoloji

3580

Dermatopatoloji

3560

Nöropatoloji

3600

Tıbbi Genetik

3664

Klinik Sitogenetik

3665

Klinik Moleküler Genetik

3666

Klinik Genetik

3700

Tıbbi Biyokimya

3800

Tıbbi Mikrobiyoloji

3852

Tıbbi Parazitoloji

3849

Viroloji

3863

Mikoloji

3900

Tıbbi Farmakoloji

3951

Toksikoloji

4000

Spor Hekimliği

4100

Askeri Sahra Hekimliği

4200

Hava ve Uzay Hekimliği

4300

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

4400

Acil Tıp

4500

Adli Tıp

4600

Halk Sağlığı

4677

Epidemiyoloji

4695

Çevre Sağlığı

4667

İşyeri Hekimliği

4658

Okul Hekimliği

4700

Fizyoloji

4800

Aile Hekimliği

4900

Anatomi

5000

Embriyoloji ve Histoloji

5100

Ortodonti

5200

Protetik DişTedavisi

5300

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

5400

Pedodonti

5500

Periodontoloji

5600

Oral Diagnoz Radyoloji

5700

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

9901

Hemodiyaliz Kliniği

9999

Pratisyen Hekim (Geçici kodlama)

Okunma Sayısı: 2199