İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ekim 2012 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları   10.10.2012
NO KONU SONUÇ
1 Reçete arkasına yapıştırılan barkodla Sistem'e işlenen barkodlar farklıdır. 2 kutu Optimum Plus 50 strip kesintisi yapılmıştır.
2 Rapordaki doz 2*1 olduğu halde, reçetede yazan 3*1 doza göre ilaç verilmiştir.  SUT'un 6.2.2.1.C 3 maddesine göre rapordaki kullanım dozu belirtildiğinde bu doz aşılamayacağı için kesinti uygulanmıştır.
  22.10.2012
NO KONU SONUÇ
1 Şeker ölçüm stribi reçete ekinde barkod eklenmemiştir. Protokol'ün 3.2.4. maddesine göre karekod uygulaması dışında tutulan ürünlere ait barkod diyagramı reçete ekinde olmadığı için kesinti uygulanmıştır.
2 Eritropoietin dozu reçeteyi düzenleyen hekim tarafından 65kgx75=4875 ıu/hafta şeklinde yazıldığı ancak Sistem'e 2x5000ıu dozunda işlendiği ve Sistem'den doz düzeltilemediği için 2 kutu Neorecormon 5000ıu hazır şırınga kesilmiştir. SUT'un 6.1.1.C.3 maddesine göre reçetedeki doz aşılamayacağı ancak SUT'n 6.2.9.A.4 maddesine göre de 1 aylık ilaç verilebileceği için ilacın 1 kutusunun kesilip, 1 kutu kesintisinin de Sistem'den iptal edilerek ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.
3 SUT'un 6.2.13. maddesinde 2-18 yaş grubu hastalarda lamivudin veya inerferonlar kullanılabileceği ve hasta 15 yaşında olduğu, diğer oral antivirallerin kullanımıyla ilgili olarak bu yaş grubu için Tebliğ'de bir düzenleme bulunmadığı için 3 kutu Hepsera 30 tb kesintisi uygulanmıştır. Dosya, Ankara SGK İtiraz Komisyonu'na iletilmiştir.
 

Okunma Sayısı: 1845