İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Mart 2011 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları 02.03.2011
NO KONU SONUÇ
1 Cymbalta 60 mg 28 kap. raporu bipolar mizaç bozukluğu teşhisi ile düzenlenmiştir. SUT'un Ek-2 katılım payından muaf ilaçlar listesinde antidepresan ilaçlarda endikasyon uyumu arandığı için 3 kutu Cymbalta 60 mg 28 kap. kesintisi uygulanmıştır.
2 Coumadin 5 mg tb.'in raporda etken maddesi yer almamaktadır SUT'un 6.1.1.C.3 maddesine göre raporda etken madde oyer almadığı için 3 kutu Coumadin 5 mg tb. kesintisi uygulanmıştır. (1 kutu katılım paylı ödenmiştir.)
3 Dermotrosyd krem 2 kutu karşılanmıştır. Protokol'ün 3.2.10.maddesinin 2.paragrafına göre süre belirtilerek 1 kutudan fazla karşılanması gerektiğinde endikasyon uyumu aranacak ilaçlar arasında olduğu için 2 kutu Dermotrosyd krem kesintisinin 1 kutusu sistem üzerinden iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
4 SUT'un 6.1.1.Ç maddesine göre Kytril raporunda uygun endikasyon olmadığı için kesinti uygulanmıştı. Ancak hastanın  Provizyon Sistemi'nde ilaç bilgisine bakıldığında kanser tedavisi gördüğü anlaşıldığından kesinti iptal edilmiştir.
5 Reçetede mg belirtmeden Zespira tb. yazıldığı için eşdeğeri olarak verilen 3 kutu Luxat 10 mg tb. kesilmişti. Ancak raporda montelukast etken maddesi 10 mg olarak belirtildiği ve Medula Sistemi'nde montelukast etken maddesinini içeren ilaçlarda mg'a göre yaş kısıtlaması olduğu, bu ilaçların prospektüsünde de bu şekilde yer aldığı ve hasta da 45 yaşında olduğu için yapılan kesinti iptal edilmiştir.
6 Reçete acil müdahale reçetesi olduğu halde Sistem'e acil olarak kaydedilmemiştir. Kesinti uygulanmıştır.
7 Reçete tarihi 12.01.2011 iken Sistem'e 11.01.2011 olarak işlenmiştir. 4 kutu Olmetec plus, 4 kutu Lustral special, 1 kutu Cabral drj, Voltaren SR kesintisi uygulanmıştır.
8 Reçete arkasına yapıştırılan barkod ile Sistem'e kaydedilen barkod aynı değildir. Protokol'ün 3.2.8. maddesine göre Accu-check strip kesintisi uygulanmıştır.
9 Karum raporu serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları teşhisi ile düzenlenmiştir. SUT'un 6.2.15.A maddesindeki teşhislerden biri yer almadığı için kesinti uygulanmış, ancak reçetede iskemik inme teşhisi yer aldığı için 4 kutu Karum 75 mg 28 tb. kesintisi iptal edilmiştir.
10 SUT'un 6.1.1.C maddesine göre rapordaki doz aşılamayacağı için 10 adet Madopar 250 mg 30 tb kesintisi uygulanmıştı. Ancak itiraz dilekçesi ekinde hastanın 28.05.2010 tarihli uygun bir raporu olduğundan kesinti iptal edilmiştir.
11 Novomix 30 flexpen fiyat küpürü ve barkodu olmaksızın fatura edilmiştir. Protokol'ün 3.2.6. maddesine göre kesinti uygulanmıştır.
12 Xalatan göz damlası aile hekimi tarafından reçete edilmiştir. SUT'un 6.2.11 maddesine göre glokom ilaçlarının kullanımına sadece göz hst. uzmanınca başlanabileceği için ve raporda latanoprost+timolol maleat yazdığı halde aile hekimi tarafından sadece latanoprost etken maddesini içeren Xalatan reçete edildiği için kesinti uygulanmıştır.
13 Karum 75 mg 28 tb. raporu periferik serebral hastalıklar, diğer teşhisi ile düzenlendiği için kesinti uygulanmıştır. Ancak itiraz dilekçesi ekindeki raporda tıkayıcı periferik arter hastalığı tanısı yer aldığı için kesinti iptal edilmiştir.
14 Aloxi 250 mcg flakon kür kapsamında 2 kutu verilmiştir. Ek-2/C listesi 11. maddesine göre palonosetron HCL etken maddesini içeren ilaçlar her kür için 1 flakon ödenebileceğinden ve ayrıca hasta kür zamanından önce ilaç aldığı için 1+1 kutu Aloxi 250 mcg kesintisi uygulanmıştır.
  05.03.2011
NO KONU SONUÇ
1 Reçetede reçeteyi yazan hekimin kaşesi olmadığı için iade edilmiştir. Ancak iade sonrası reçeteyi Provizyon Sistemi'nde kayıtlı olan hekimin değil, başka bir hekimin yazdığı görüldüğünden kesinti uygulanmıştır.
2 Nutrison (Biosorb) Enerji plus 500 ml reçetesi karşılanmıştır. SUT'un 6.2.8.A maddesine göre raporda yazan günlük kalori ihtiyacı aşıldığı için kesinti uygulanmıştır.
3 Tegretol  CR 200 mg raporu şizofreni teşhisi ile düzenlenmiştir. SUT'un Ek-2 Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde Antiepileptik ilaçlarda endikasyon uyumu arandığı için 4 kutu Tegretol CR 200 mg kesintisi uygulanmıştır. (Reçete teşhisi epilepsi olduğu için katılım paylı 1 kutu ödenmiştir)
4 65 yaş üstü, patolojik kırığı olmayan hastanın Bonviva raporunda t değeri -2,4 olarak belirlenmiştir. SUT'un 6.2.17. A maddesine göre t değerlerinden biri-2,5 veya düşük olmadığı için 1 kutu Bonvi
  08.03.2011 tarihli toplantı sonuçları
NO KONU SONUÇ
1 Lustral Special 100 mg 28 tb raporunda endikasyon uyumu aranması nedeniyle kesinti uygulanmış, reçetedeki depresif davranış bozukluğu tanısı ile katılım paylı olarak ödenmiştir. Ancak itiraz dilekçesi ekinde hastaya ait uygun rapor iletildiği için kesinti iptal edilmiştir.
2 Neruda 800 mg 50 tb. raporu insülin bağımlı diyabetus mellitus nörolojik komplikasyonlarıyla birlikte tanısıyla düzenlenmiştir. SUT'un 6.2.35.maddesine göre reçete ekindeki raporda insülin bağımlı diyabetus mellitus nörolojik komplikasyonlarıyla birlikte tanısında kullanımı olmadığı için kesinti uygulanmıştır.
3 On Call Redi Blood Glucose strip barkodu ile ile Sistem'e kaydedilen barkod farklıdır. Protokol'ün 3.2.8. maddesine göre kesinti uygulanmıştır.
4 Ursofalk kap. raporu K79 karaciğer siroz ve fibrozu teşhisiyle karşılanmış ve 3 kutu Ursofalk kap. kesintisi uygulanmıştır. Ancak itiraz dilekçesi ekindeki raporda primer biliyer siroz açıklaması bulunduğu için yapılan kesinti iptal edilmiştir.
5 Raporda etken madde yer almadığı için SUT'Un 6.1.1.C.3 maddesine göre 2 kutu Nasacort AQ sprey kesilmiştir. Ancak aynı hastanın sistemde kayıtlı ve reçete tarihi ile uyumlu e-raporuna ilacın etken maddesi eklendiği için yapılan kesinti iptal edilmiştir.
6 Plavix 75 mg 28 tb. raporu serebrevasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları teşhisi ile düzenlenmiştir. SUT'un 6.2.15.A maddesindeki teşhislerden biri olmadığı için kesinti uygulanmıştır.
7 Zopladex 3,6 mg subkutan implant dozu sisteme 1*1 (1ay) yerine 1*1 (1 gün) olarak işlenmiş, reçete kontrolü sırasında Sistem'den düzeltildiğinde 1 gün farkla ilacın süresi dolmamış uyarısı çıktığı için kesinti uygulanmıştır. Ancak hastanın aldığı ilaçlar Sistem'den sorgulandığında ilacını 30.günde aldığından ve ilacın kullanımı 28 günde bir olduğundan kesinti iptal edilmiştir.
16.03.2011  
NO KONU SONUÇ
1 Montelukast etken maddeli ilaçlar SUT'un 6.2.4.maddesine göre belirli teşhislerde ödendiği için 3 kutu Motta 5 mg 28 tb. çiğ.tb. kesintisi uygulanmıştır. Ancak itiraz dilekçesi ekindeki e-raporun açıklamalar bölümünde ıcd kodu düzeltildiği, yüksek total IGE değerini gösteren lab.sonuç belgesi eklendiği ve reçetede çocuk hastalıkları uzmanının astım bronşit tanısı bulunduğu için kesinti iptal edilmiştir.
2 Isosource MCT solüsyon reçetesi karşılanırken raporda yazan günlük kalori miktarı aşılmıştır. SUT'un 6.2.8.A maddesine göre kesinti uygulanmıştır.
3 56 yaşında hipertansiyon ve hiperlepidemi hastasının ldl düzeyi 130'dur. SUT'un 6.2.28. maddesine göre 65 yaş üstündeki hipertansiyon hastalarının ldl düzeyi 130'un üzerinde olması gerektiğinden 1 kutu Ator 20mg 90 tb. kesintisi uygulanmıştır.
  23.03.2011
NO KONU SONUÇ
1 Kalsitonin etken maddeli, ağrılı vertebra kırığı bulunan,  osteoporoz raporu 1 yıllık işlenmiştir. SUT 6.2.17.A(7) maddesine göre kalsitonin içeren osteoporoz raporlarının süresi 3 ay olduğu için 3 kutu Miacalcic 200 ıu nazal sprey kesintisi uygulanmıştır.
2 Reçetede 2*1 olarak belirtilen 2 kutu Xenical 120 mg 84 jel kapsülün dozu 3*1 olarak sisteme işlenmiştir. SUT'un 6.1.1.C maddesine göre bu grup ilaçlar 1 aylık dozda verilebileceği için 2 kutu Xenical 120 mg 84 jeltisi uygulanmıştır.
3 Cipralex 20 mg 28 tb. raporu duygu durum bozukluğu teşhisiyle düzenlenmiştir. SUT'un Ek-2 Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde antidepresan ilaçlarda endikasyon uyumu arandığı için kesinti uygulanmış, ancak duygu durum bozukluğu teşhisi depresyon olarak değerlendirildiği için kesinti iptal edilmiştir.
4 Interferon raporu Larinks bening neoplazmı tehisi ile düzenlenmiştir. SUT'un 6.2.1.14.B maddesine göre interferonlarda endikasyon uyumu arandığı ve ilacın prospektüs endikasyonlarında bu teşhis yer almadığı için 20 kutu Roferon-A 3 mg kesintisi yapılmıştır.
5 Enteral beslenme ürünü raporunda protein enerji malnütrisyon ve büyüme geriliği teşhisleri yer almaktadır. SUT'un Ek-2 hasta katılım payından muaf ilaçlar listesindeki teşhislerden biri olmaması nedeniyle Pediasure 200 ml. adlı ilaca katılım payı kesintisi uygulanmıştır.
6 Losiram 20 mg 28 tb raporu şizoaffektif bozukluk teşhisi ile düzenlenmiştir. SUT'un Ek-2 Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde antidepresan ilaçlarda endikasyon uyumu arandığı için ve ilacın raporda yer alan teşhisle uyumlu endikasyonu olmadığı için 4 kutu Losiram 20 mg 28 tb kesinti uygulanmıştır.
7 Enteral beslenme ürünü raporunda protein enerji malnütrisyon, ülseratif kolit ve karaciğerin diğer tanımlanmamış hastalıkları teşhisleri yer almaktadır. SUT'un Ek-2 hasta katılım payından muaf ilaçlar listesindeki teşhislerden biri olmaması nedeniyle Pediasure 200 ml. adlı ilaca katılım payı kesintisi uygulanmıştır.
8 Clexane 120 mg 0,8 ml enj.'ün reçete ekindeki raporunda yer alan teşhislerin SUT'un Ek-2 hasta katılım payından muaf ilaçlar listesindeki 4.4 periferik ve serebral damar hastalıklar, venöz yetmezlikler teşhislerden biri olmaması nedeniyle ilaçtan katılım payı kesintisi uygulanmıştır. Ancak itiraz dilekçesi ekinde hastaya ait venöz yetmezlik tanılı rapor iletildiği için kesinti iptal edilmiştir.
9 Emend raporunda hastanın yüksek doz (50 mg/m2) sisplatin kullandığı belirtilmemiştir. SUT Ek-2/C listesi 24. maddesine göre bu ibare raporda yer almadığı için kesinti uygulanmış, ancak hastane kayıtlarından hastaya aynı gün sisplatin uygulandığı belgelendiği için kesinti iptal edilmiştir.
10 Lantus solostar kartuş reçete ekinde fiyat küpürü bulunmamaktadır. Protokol'ün 3.2.6. maddesine göre fiyat küpürü ve barkodu bulunmayan ilaçların bedeli ödenmeyeceği için 3 kutu Lantus solostar kesintisi uygulanmıştır.
 30.03.2011  
NO KONU SONUÇ
1 Neruda 500 mg 50 tb için nöropatik ağrı teşhisi katılım payından muaf olarak sisteme işlenmiştir. SUT'un Ek-2 Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde gabapentin etken maddesini içeren ilaçlar sadece diyabetik nöropati teşhisinde katılım payından muaf olduğu için Neruda 500 mg 50 tb katılım payı kesintisi uygulanmıştır.
2 Glivec 400 mg 30 tb. raporu Sistem'e 1 yıllık işlemiştir. SUT'un 6.2.14 maddesine göre imatinib etken maddesini içeren ilaçlar en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile reçete edilebileceği ve reçete ekindeki raporun süresi dolduğu için kesinti uygulanmıştır.
3 Provizyon Sistemi'ne kaydedilen ilaç ile verilen ilaç farklı mg'dır. Protokol'ün 3.2.5. maddesine göre kesinti uygulanmıştır.
4 Reçete, tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde temin edilmemiştir. SUT'un 6.5.2. maddesine göre reçetelerin tanzim tarihinden itibaren 4 iş günü içinde temin edilmesi gerektiğinden Hyzaar 100/12,5 mg 28 tb, Adalat crono 30 mg 20 tb, Coraspin 100 mg 30 tb kesintisi uygulanmıştır.
5 Reçete, tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde temin edilmemiştir. SUT'un 6.5.2. maddesine göre reçetelerin tanzim tarihinden itibaren 4 iş günü içinde temin edilmesi gerektiğinden Aclasta 5mg 100 ml, Cal-D Vita 300 tb. kesintisi uygulanmıştır.
6 Venegis XR 37,5 mg 28 kap. raporu bipolar mizaç bozukluğu teşhisi ile düzenlenmiştir. SUT'un Ek-2 Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde antidepresan ilaçlarda endikasyon uyumu arandığı için ve raporda ilacın endikasyonlarından herhangi biri yer almadığı için 1 kutu Venegis XR 37,5 mg 28 kap. kesintisi uygulanmıştır.
7 Alvastin 40 mg 30 tb. için düzenlenen e-raporda LDL değeri uygun olmadığı için tedaviye başlandığı raporun tarih ve LDL sonucu e-rapora ekletilmesi için iade edilmiştir. Ancak gerekli düzeltme yapılamadığı için kesinti uygulanmıştır.
8 Ursafalk kapsül raporu gastro özofajiyal reflü teşhisi ile düzenlenmiştir. SUT'un Ek-2 Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde ursodeoksikolik asitte endikasyon uyumu arandığı için ve raporda ilacın endikasyonlarından herhangi biri yer almadığı için 3 kutu Ursofalk kap. kesintisi uygulanmıştır.
9 Remeron 30 mg raporu anksiyete bozukluğu teşhisi ile düzenlenmiştir. SUT'un Ek-2 Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde antidepresan ilaçlarda endikasyon uyumu arandığı için ve ilacın raporda yer alan teşhisle uyumlu endikasyonu olmadığı için 4 kutu Remeron 30 mg kesintisi uygulanmıştır.
10 Xatral 2,5 mg tb. yazan reçetede 2,5 mg'lık formun piyasada olmaması sebebiyle Xatral 10 mg tb. verilmiştir. Piyasada olmasa dahi Provizyon Sistemi'nde 2,5 mg'lık form yer aldığı için kesinti uygulanmıştır.
11 Xeloda 500 mg 120 tb. reçetesi 3 aylık dozda karşılanmıştır. SUT'un 6.2.14. maddesine göre kür tanımına uyacak tedavi uygulanıyorsa 1 kürlük ilaç karşılanabileceğinden 2 kutu Xeloda 500 mg 120 tb kesintisi uygulanmıştır.

Okunma Sayısı: 4844