İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Hakkında Kanun ve Yönetmelikler

  • 1262 sayılı ve 14.05.1928 tarihli İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
  • İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Hakkındaki Kanuna Zeyl Edilecek Madde Hakkındaki Kanun
  • İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair Kanun
  • Beşeri, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği

Okunma Sayısı: 2383