Tüketici ve Hastalar ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler

  • 01.08.1998  tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği
  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  • 23.02.1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Garanti Belgesi İstenecek Ürünler Listesi
  • Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

   

Okunma Sayısı: 2297