Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi Hakkında

Bilindiği üzere 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği" yayımlanmış olup, ilgili Yönetmeliğin 33. maddesinin 1.fıkrası;

"(1) İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir." şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan maddede bahsi geçen "münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların" neler olduğunun açık bir şekilde izah edilmesi amacıyla Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na resmi yazı yazılmıştır

Kurum’dan gelen cevabi yazı ile;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu’nun 28. maddesinde; “…Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir” hükmü ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42.maddesinde “… Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir” hükmünün yer aldığı,

15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 33.maddesi ile eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların çerçevesinin çizildiği,

İlgili maddede yer alan “münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazlar” ile kastedilenin; hastanın kendi kendine uygulayamayacağı/ kullanamayacağı, mutlaka bir sağlık meslek mensubu yardımı ile uygulanması ya da kullanılması gereken veya sadece sağlık meslek mensuplarının kullanımına yönelik tıbbi cihazlar olduğu” bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY 
Genel Sekreter

Eki için tıklayınız

Okunma Sayısı: 2349