Benlysta (Belimumab) İsimli İlaçlar İçin 2014/7 Sayılı Genelgesi

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 17.10.2014 tarih ve 21075 sayılı duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgi genelgesi ile Benlysta (Belimumab) isimli ilacın kullanımı sırasında ciddi advers etkilerin toplum ve hasta sağlığı açısından izlenmesi amacıyla kullanımı sırasında ciddi advers etkilerin toplum ve hasta sağlığı açısından izlenmesi amacıyla kullanımlarında, "Belimumab güvenlik izlem formu" ve "Belimumab Hasta Onay Formu" uygulamasının yürütüleceği bildirilmiştir.  Sözkonusu ilacın reçete edimesi durumunda genelgedeki şekilde işlem yapılması , TÜFAM'a gönderilmesi gereken İlaç Güvenlik İzlem Formunun ilk nüshalarının hastane eczaneleri veya serbest eczaneler tarafından biriktirilip her ayın ilk on günü içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Genelge için Tıklayınız

Okunma Sayısı: 1949