Metilfenidat HCL içeren (Concerta Tb, Ritalin Tb) ilaçların maksimum dozları hakkında 2010/35 sayılı İEGM Genelgesi

TEB'in 2236 sayı ve 21.06.2010 tarihli duyurusu

Türk Eczacıları Birliği 21.06.2010 tarihli yazı ile Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan, Metilfenidat HCL içeren ilaçların bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimum dozlarının yeniden belirlendiği 28.05.2010 tarih ve 2010/35 sayılı Genelge'yi tarafımıza bildirmiştir.

Genelgedeki değişikliğe göre; Concerta reçetelerinde eğer günlük doz 72 mg/gün olarak belirlenmiş ise reçetede belirtilmek şartıyla 36 mg'lık tabletlerden bir(1) aylık tedavi için en fazla iki kutu yazılabilir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

TEB duyurusu için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 1393