Gudef 100 ml Şurup İsimli İlacın Normal Reçete İle Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar Kapsamına Alınması Hakkında

Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen 27.07.2010 tarih ve 2714 sayılı yazıda,
T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 16.07.2010 tarih ve 053242 sayılı yazısı ile, kontrole tabi ilaçlarla ilgili 05.07.2010 tarih ve 2010/52 (049938) sayılı Bakanlık Genelgesi gönderilmiştir. 

Söz konusu Genelge uyarınca, Berk Farma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. adına ruhsatlı olan "Gudef Şurup" (10 mg dekstrometorfan HBr, 30 mg psödoefedrin HCl ve 100 mg guaifenesin/5 ml) isimli ilaç;

Kontrole tabi madde içermesi nedeni ile kontrollü tüketiminin sağlanması amacıyla "Normal Reçete ile Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar" kapsamına alınmış olup, söz konusu ilacın mutlaka "Normal Reçete" ile verilmesi, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunlu olup sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden alınan dökümlerinin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

TEB'in yazısı için tıklayınız

Okunma Sayısı: 1669