İEGM'nin 2010/78 Sayılı TNF Blokerleri Konulu Genelgesi

TEB'in 4041 sayı ve 30.11.2010 tarihli duyurusu
 

Birliğimize Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 24.11.2010 tarih, 078340 sayılı (2010/78 sayılı Genelge) yazı ekte iletilmekte olup, 2009/73 sayılı TNF Blokerleri konulu Genelgede yapılan değişiklik bildirilmektedir.

2010/78 sayılı Genelge ile; TNF alfa bloker ilaçlar ile ilgili olarak yürürlükte olan 23.11.2009 tarih ve 2009/73 sayılı Genelgenin ek 1 bölümünde yer alan “TNF-Bloker İlaçlar  Hasta Onaylama Formu” nun revize edildiği, bundan sonra yapılacak işlemlerde 2009/73 sayılı Genelge kuralları doğrultusunda “İlaç Güvenlik İzlem Formu” nun kullanılmaya devam edeceği ve revize edilen “TNF Bloker İlaçlar İçin Hasta Onay Formu” nun kullanılacağı bildirilmektedir.


İEGM nin 24.11.2010 tarih, 078340 sayılı yazısı (2010/78 sayılı Genelge) için tıklayınız.

2009/73 sayılı Genelge için tıklayınız

 

Okunma Sayısı: 1457