Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ Hakkında

TEB'in 3 sayı ve 11.12.2015 tarihli duyurusu

11.12.2015 tarih ve 29559 sayılı Resmi Gazete’de Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ Metni yayımlanmıştır. Tebliğ metni yazımız ekinde gönderilmektedir. 


Yeni yayımlanan Tebliğ ile bu Tebliğin yayımı ile yürürlükten kaldırılan, 22/9/2007 tarihli ve 26651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ arasındaki farklara yönelik çalışma Birliğimiz tarafından yapılmakta olup, ayrıca tarafınıza gönderilecektir. 

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.


Ecz.Arman ÜNEY 
Genel Sekreter

 

Tebliğ metni için tıklayınız

 

Okunma Sayısı: 1858