10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de, Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yayınlanan Yönetmelikler Hakkında

10 Şubat 2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de;

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği
  • Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Yönetmelik metinleri ekte yer almakta olup, söz konusu Yönetmelikler hakkında Birliğimiz tarafından çalışmalar devam etmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği için tıklayınız.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği için tıklayınız.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

 

 

Okunma Sayısı: 2332