Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Hakkında Genelge

TEB'in 1582 sayı ve 16.03.2016 tarihli duyurusu

BÖLGE ECZA ODASI BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.03.2016 tarihinde aynı tarihli ve 2164347 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; “Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Hakkında” 2016/3 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelgede özetle yeşil reçeteye tabi ilaçların tüm formlarının (ampul, tablet, damla formları da dahil reçetelendirilmesinde her bir yeşil reçeteye aynı etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla 2 (iki) kutu yazılabileceği; bu miktarın üstündeki psikotrop ilaçların reçetelendirilmesinde ise sağlık kurumlarınca verilen ilgili tek uzman hekim tarafından düzenlenen hastalık tanısı ve ilaç kullanım doz şeması belirten rapora istinaden mümkün olabileceği;

Dördüncü maddesinde ise yeşil ve kırmızı reçetelerin ilk nüshasının, eczacı tarafından bu reçetelerdeki bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırlanarak ekte bir örneği yer alan form eşliğinde, müteakip ayın 10'una kadar il sağlık müdürlüklerine gönderileceği; ancak ayın l0'unun hafta sonu tatiline veya diler resmi tatile rastlaması halinde, tatil gününü takip eden ilk mesai gününde teslim edileceği belirtilmektedir.

Genelge ve ekleri yazı ekinde iletilmekte olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulması hususunu saygılarımla rica ederim.

Arman ÜNEY

Genel Sekreter

Genelge metni için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 1886