Reçetesiz İlaçlar Stratejik Yönelim Çalıştayı Gerkeçleştirildi

REÇETESİZ İLAÇLAR: STRATEJİK YÖNELİM ÇALIŞTAYI 26 Eylül 2016 tarihinde Ankara’da yapıldı.

 TEB Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı üyeleriyle, Bölge Eczacı Odası Başkan ve yöneticilerinin, ayrıca Deontoloji, Akılcı İlaç ve Farmakovijilans ve Sağlığa İlişkin ürünler Komisyonları üyelerinin katıldığı Çalıştay’ın moderatörlüğünü TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney yaptı.

Reçetesiz İlaçlar: Stratejik Yönelim Çalıştayı’nın açılışında bir sunum yapan Üney, dünyadan ve Türkiye’den örnekler vererek reçetesiz ilaçların, OTC ve BTC’lerin tanımı, kullanımı ve sunumları hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay’ın amacının bir strateji belirlemek olduğunun altını çizen Üney, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaları; ilaç ve sağlığa ilişkin ürün kategorileri, ilaç sınıflandırmaları için kullanılan tanımlamalar ve ilgili sınıflandırma düzeyleri konularında Türkiye’den ve dünyadan örnekler verdi. Sunum sonrası, yapılacak Çalıştay’ın usul ve yöntemlerini katılımcılar ile paylaşan Üney, geleceği ve bugünü ele alıp geleceği birlikte tasarlayacaklarını söyledi.

Daha sonra, Bölge Eczacı Odası Başkan ve yöneticilerinin, ilgili TEB Komisyonlarının üyelerinin yer aldığı gruplar çalışmalarına başladı.

Çalıştay’da ilk olarak eczacılık mesleğini önümüzdeki 10-15 yılda en fazla etkileyip değiştirebilecek eğilimlerin belirlenmesi amaçlandı. Bu eğilimlerin mesleğe olumlu ve olumsuz yansımalarını tespit etmek üzere; ikinci bölümde mevcut ilaç-eczacılık hizmetleri içerisinde öne çıkan güçlü/avantajlı olduğumuz ve zayıf/dezavantajlı olduğumuz alanlar hakkında tespitler yapıldı. Son bölümde ise “Reçetesiz ilaçlarla ilgili temel vizyonumuz ne olmalı?” sorusuna yanıt aramak üzerine gruplar kendi içlerinde değerlendirmelerini yaptılar.

Daha sonra görüşlerin aktarımı ve ortak tartışma bölümüne geçildi.

Çalıştay’ın kapanış bölümünde eczacının danışmanlık rolünün son derece önemli olduğunu vurgulayan TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, “Eczacı vazgeçilmez bir sağlık hizmet sunucusudur. Sürekli mesleki gelişim ve eğitimlerle de bu danışmanlık rolünün ve gücünün sürekliliğini devam ettirmesi konusu Çalıştayımız’da öne çıkan en önemli husus olmuştur. Biz bugün burada konuşulan ve tartışılan tüm başlıkları ve değerlendirmeleri bir rapor olarak hazırlayıp size ve ilgili mercilere sunacağız. Kısa bir zaman sonra da ikinci aşamasını gerçekleştirerek daha geniş katılımlı, tüm paydaşların da içerisinde olduğu yeni bir Çalıştay yapacağız” dedi.

TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney’in değerlendirmeleri ve kapanış konuşmasından sonra “REÇETESİZ İLAÇLAR: STRATEJİK YÖNELİM ÇALIŞTAYI” sona erdi.

Okunma Sayısı: 1013