İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Haziran 2016 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Reçetede hasta günde 2 doz insülin kullandığı için 3*1 olan iğne ucu kullanımı 2*1 olarak düzeltilince 1 kutu İme-Fine kalem iğne ucu 31 G 0,6 mm bedeli ödenmemiştir.  Hastanın ilaçları incelendiğinde günde 2 doz İnsülin lispro+insülin lispro protamin kullandığı ve dolayısıyla günde 3 kez insülin ucu kullanımı olmadığı için kesinti onaylanmıştır. Dosya SGK Ankara Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Majistral, alkol çevirmesi yapılmadan hazırlandığı için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara Üst Komisyonuna iletilmiştir. 
Rapor,  SUT'un 4.2.15'deki koşulları sağlamadığı için  Plavix 75 mg 28 tb'in bedeli ödenmemiştir. Hastanın daha önceki raporlarında koroner arter hastası olduğu görüldüğünden ve raporun açıklamalar bölümüne hastanın koroner arter hastalığının anjiografik olarak belgelendiği eklendiği ve koroner arter kronik bir hastalık olduğu için kesinti iptal edilmiştir.
Cedrina 100 mg 30 tb için rapor dozu günde 1*1 iken, reçetede 3*1 yazıldığı ve eczane tarafından reçeteye göre karşılandığı, ancak rapordaki doz aşılamayacağı için 6 kutu Crdrina 100 mg kesintisi yapılmıştır. SUT'un 4.1.3. maddesine göre rapordaki doz aşılamayacağı ve rapordaki doz düzeltmesi kesintiden sonra yapıldığı ve düzeltmeler düzeltme tarihinden sonra geçerli olacağından kesinti onaylanmıştır.
Raporda 15.04 doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve bağ. Operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnutrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar medula tanı kodunun altında E88.9 metabolik bozukluklar icd kodu tanımlanmıştır. SUT Ek4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde 15.04 ün altında 15.4.1.1. Enzim preparatları ve bu grup hastalıkların tedavisine yönelik spesifik ilaçlar ve özel formüllü besleyiciler muaf olarak yer almaktadır. Ancak enteral beslenme ürünleri yer almamaktadır. Bu nedenle Resoruce junior çikolatalı enteral beslenme ürününden katılım payı kesintisi yapılmıştır. Dosya SGK Ankara Üst Komisyonu'na iletilmiştir. Kesinti Ankara'da ödemeye çevrilmiştir.
Raporda 15.04 doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve bağ. Operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnutrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar medula tanı kodunun altında E88.9 metabolik bozukluklar icd kodu tanımlanmıştır. SUT Ek4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde 15.04 ün altında 15.4.1.1. Enzim preparatları ve bu grup hastalıkların tedavisine yönelik spesifik ilaçlar ve özel formüllü besleyiciler muaf olarak yer almaktadır. Ancak enteral beslenme ürünleri yer almamaktadır. Bu nedenle Pediasure Fiber Muz aromalı enteral beslenme ürününden katılım payı kesintisi yapılmıştır.

Okunma Sayısı: 1445