İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Eylül 2016 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

 

1

Rapordaki günlük kalori ihtiyacı 600 kcal, aşıldığı için 3 kutu Resource Glutamin 100 gr, 30 kutu Resource Energy 200 ml bedeli ödenmemiştir.

Kesintiden sonra rapora günlük kalori ihtiyacı 960 kcal olarak düzeltilmiştir. Ancak SUT'un 4.1.3. maddesi gereği raporda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağından kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

2

01.03.2016 tarihli raporda BASDAİ değerinde 2 birimden az düzelme olduğu için 6 kutu Enbrel 50 mg bedeli ödenmemiştir.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan BASDAİ formunda 01.03.2016 tarihindeki BASDAİ değerinin 2,7 olması ve raporda gereken düzeltmenin yapılması nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.

3

Reçeteyle ilişkilendirilmiş olan 25.02.2016 tarihli raporun 3 aylık süresi dolduğu için 1 kutu Actemra 400 mg ve 1 kutu Actemra 80 mg flk bedeli ödenmemiştir.

SUT'un 4.2.1.C-5 maddesine göre medula sisteminde tanımlı uygun BASDAİ değerini içeren 02.06.2016 tarihli bir raporu olduğu için yapılan kesinti iptal edilmiştir.

4

Hastanın Visudyne İnfuzyon sol. Raporunda 20.00 Ek 4/D listesinde yer almayan hastalıklar (Hasta katılım paylı) medula tanı kodunun altında "H35.0 retina bozuklukları" icd kodu tanımlanmış, açıklamalar kısmına da Santral venöz koriyoretinopati olduğu yazılmıştır. Ancak bu teşhislerde kullanımı yoktur.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan epikriz, hekimin beyanı ve medula hastane kayıtlarında 'Maküler dejenerasyon' teşhisiyle tedavi gördüğü belgelendiği ve raporda gerekli düzeltme yapıldığı için kesinti iptal edilmiştir.

5

SUT'un 4.2.15.D(1) maddesinde istenilen şartlar  (Prospektüsünde belirtilen risk faktörlerinden bir ya da daha fazlasına sahip, non-valvuler atriyal fibrilasyonlu hastalarda ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya ciddi mitral kapak hastalığı veya protez kapak hastalığı olmadığı....) hastanın 15.01.2016 tarihli raporunda olmadığından Xarelto 15 mg 28 tb bedeli ödenmemiştir.

Hastanın 18.07.2016 tarihli raporunda gerekli bilgiler yer aldığı ve ilgili raporda gereken düzeltme yapıldığı için kesinti iptal edilmiştir.

6

Reçetede İme-dc 50 strip 4*1 olarak yazılmış, eczane tarafından bu doza göre karşılanmıştır. Ancak raporda İme-dc 50 strip dozu 1*1 olarak yer aldığı için kontrolör eczacı tarafından doz 1*1 olarak düzeltildiğinde 2 kutu İme-dc bedeli ödenmemiştir.

Ancak raporda gerekli düzeltme yapıldığı, doktor beyanı ile 4*1 dozda kullanmasının belirtildiği ve insülin kullanan diyabet hastalaraına SUT'a göre bu kullanım dozu uygun olduğundan kesinti iptal edilmiştir.

7

Reçetede hastanın Hb değeri 9,1, kuru ağırlığı 51 kg darbepoetin dozu 0,35 mcg/hft olarak yazılmıştır. SUT'un 4.2.9.A maddesine göre Hb değeri 11g/dl oluncaya kadar başlangıç dozunda  (0,25-0,75 mcg/kg/hafta), Hb seviyesini 11-12 dl arasında tutmak için idame dozda (0,13-0,35 mcg/kg/hafta) tedaviye devam edilmektedir.

Ancak reçetede doz 0,35 olarak belirtildiği, 51*0,35= 17,85 mcg/dl olarak hesaplanması gerektiği ve fazla dozda karşılandığı için 1 kutu Aranesp 40 mcg bedelinin kesintisinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

8

Hasta günde tek doz insülin kullandığı için (Levemir Flexpen 100 u 1*50), 4*1 olan iğne ucu kullanımı 1*1 olarak düzeltilince 3 kutu Novafine needles30 G 8mm iğne ucu bedeli ödenmemiştir.

Hastanın ilaçları incelendiğinde  günde tek doz Levemir Flexpen kullandığı ve dolayısıyla günde 4 insülin iğne ucu kullanımı olmadığı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

Okunma Sayısı: 2002