6643 Sayılı TEB Kanunu Komisyonu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

6643 Sayılı TEB Kanunu Komisyonu ikinci toplantısını 26.10.2016 Çarşamba günü 13.30-17.00 saatleri arasında Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak Başkanlığı’nda Türk Eczacıları Birliği binasında gerçekleştirdi. Toplantıya Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz. İ. Yalın Ökmen, Gaziantep Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci, Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaaslan, Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sertaç Özmen, Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenk Kes, Burdur Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şükrü Şener, Diyarbakır Eczacı Odası üyesi Ecz. Hasan Ozan Ayzit ve Niğde Eczacı Odası üyesi Ecz. Uğur Arısoy katılım gösterdiler.

Toplantı Komisyon Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak’ın, Bursa Eczacı Odası’nın delege sisteminin değiştirilmesi ve üye sayısı 150’nin altına düşen odaların diğer illerdeki uygun odalar ile birleştirilmesi yönünde açtığı davadan feragat ettiğine dair mahkeme kararı hakkında Komisyon üyelerini bilgilendirmesiyle başladı. Sonrasında diğer akademik meslek odalarında birlik ve oda organlarının seçilme usulleri, görev süreleri ve delegelik sistemleri üzerine bilgi verildi. Toplantı neticesinde 6643 Sayılı Kanun’da öncelikle değiştirilmesi ve kanun koyucuya sunulması gereken maddelerin netleştirilmesi için çalışmaların yoğunlaştırılıp, bunun eczacı kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı. 

Okunma Sayısı: 1145