İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ekim 2016 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Enbrel 25 mg flk. İçin 4.5.2016 tarihli raporda başlangıç BASDAİ değeri 3,2 olarak belirtildiği için 2 kutu Enbrel Pen bedeli ödenmemiştir.  Raporu düzenleyen hekimden alınan belgede 12.01.2016 tarihindeki BASDAİ değerinin 6,1 olması ve raporda gereken düzenlemenin yapılması nedeniyle kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Remicade 100 mg adlı ilacın dozu 100 mg 1*1 ayda iken eczacı tarafından sisteme 1*100 ayda olarak işlenmiş ve 2 kutu ilaç verilmiştir. Kontrolör eczacı tarafından doz 1*1 olarak düzeltilince Medula Sistemi 2 kutu ilacın bedelini ödememektedir.  Hastanın kullandığı ilaçlar kontrol edildiğinde erken ilaç alımı görülmektedir. Kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Majistral formülde yer alan eau borique %3, eau oxijene yanında / işareti olup aa: 20 cc olarak belirtilmiştir. Eczane tarafından majistral formül hazırlarken toplamda 20 cc olacak şekilde, 10 cc eau borique ve 10 cc eau oxijene şeklinde hesaplanmıştır. Ancak latince kısaltma olarak aa her birinden eşit miktarda anlamı taşıdığından, hazırlana majistralde eklenen miktarlar yanlış hesaplanmış olup yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Reçetede Risperdal 2 mg tb dozu sabah yarım, akşam tam şeklinde doktor tarafındam belirtilmiş olup, sistemde buçuklu dozlar işlenemediğinden doz kısmına 2*1 yazılmıştır. Açıklama kısmına dikkat edilmeden ilaç 2*1 dozda işlenmiş olup, doktorun belirttiği doz sisteme kontrolör eczacı tarafından işlendiğinde sistem tarafından 2 kutu bedeli ödenmemiştir.
Hastanın kuru ağırlığı 50 kg ve darbepoetin dozu 50*0,75=52,5 mcg/hft olarak yazılmıştır. Ancak 50*0,75=37,5 olduğu ve fazla dozda karşılandığı için 1 kutu Aranesp 50mcg 4 kulç haz. Şırınga bedeli ödenmemiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede reçeteyi yazan hekim tarafından hastanın kilosunun 96 kg olduğu ve daha önceki reçetesine bakıldığında hasta kilosunun 97 kg olarak yazıldığı görüldüğünden, hastanın doğru kilosunun e-reçeteye eklenmesi için eczaneye iade edilmesine, gereken düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Lucentis, rapor süresi dolduğu için bedeli ödenmemiştir. SUT'un 4.2.33.A.2 maddesinde "Ranibizumab ve aflibersept; hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) ve lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Bu süre sonunda hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir.Tedavinin devamında bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir. " denmektedir.  Hastanın kullanmış olduğu ilaçlar incelendiğinde 07.06.2016 tarihli raporuyla yüklemenin son dozu ile idame tedavisinin ilk dozunun alındığı görülmüştür. Yükleme tedavisinden sonraki idame tedavisi için gerekli rapor olmadığından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Reçetedeki majistral formülde yer alan Elidel kreme ait küpürler eklenmediği ve sistemde gösterilmediği için majistral ilaç bedeli ödenmemiştir. Ancak Elidel krem için raporu olmadığı ve hastaya söylendiğinde rapor alamayacağını belirttiği için para ile verildiği belirtilmiştir. Majistral reçete bütünlüğü bozulamayacağı için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Hastanın ilaçları incelendiğinde tek doz Novomix 30 flexpen kullandığı görülmüştür. Bu nedenle reçetede 4*1 olan iğne ucu dozu 1*1 olarak düzeltildiğinde 3 kutu Micro-Fine kalem iğne ucu bedeli kesilmiştir. Hastanın ve doktorun beyanında hastanın ilacı günde 3 kere kullandığını beyan etmeleri sebebiyle reçete ve raporun düzeltildiği takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Emfer amp.için raporda D50.9 demir eksikliği anemisi yazılmıştır. Ancak hastada kronik böbrek hastalığı yoktur.  SUT'un 4.2.41. maddesindeki koşullar sağlanmadığı için 2 kutu Emfer bedeli ödenmemiştir.
İmuran 50 mg adlı ilacın raporu 20.00 koduyla ve G63,8 Polinöropati teşhisiyle çıkarılmıştır. Imuran'ın polinöropati endikasyonu ve ödeme koşulu olmadığı için bedeli ödenmemiştir.
Rapordaki günlük kalori ihtiyacı 1500 kcal olan hastaya ayda 90 kutu beslenme solüsyonu verilmiştir. 1500/515=2,91*30=87,3 hesabından 88 kutu alabileceği bulunmuştur. Günlük kalori miktarı aşıldığı için 2 kutu Nutrison Multi Fibre 500 ml (515 kcal) bedeli ödenmemiştir. 

Okunma Sayısı: 2786