Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı Gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Oda'mızın ortaklaşa düzenlediği Akılcı İlaç Kullanımı Faaliyetleri, Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyal Direnç, Türkiye’de Yürütülen Farmakovijilans Faaliyetleri konularının aktarıldığı Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Katılım sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Okunma Sayısı: 1078