İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

Aralık 2016 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Hasta günde tek doz insülin kullandığı için 3*1 olan iğne ucu dozu, 1*1 olarak düzeltidiğinde 2 kutu Ebfine insülin kalem ucu 31G 6mm bedeli kesilmiştir. Hastanın ilaçları incelendiğinde günde tek doz Lantus Solostar 100 iu kullandığı ve dolayısıyla günde 3 kez insülin kalem ucu kullanımı olmadığı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
31.07.2016 tarihli raporda SUT 4.2.1.C-1 maddesinde belirtilen sağlık kurulu raporı şarları sağlanmadığından 5 kutu T-Remicade 100 mg bedeli kesilmiştir. Reçete kesintisinden sonra 13.12.2016 tarihinde, reçete tarihi olan 07.10.2016 tarihli sonradan yeni rapor düzenlenmiş olup, reçete kontrolü sırasında ekranda kayıtlı uygun rapor olmadığından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Yatan hasta reçetesiyle İnfatrini 200 ml mama, 12*1 dozda (2400 kcal) 60 adet verilmiştir. Hastanın aynı mama için çıkan raporundaki kalori miktarı 900 kcal ve yaş (1 yaş 4 ay) itibariyle kalori ihtiyacı standartlarına bakıldığında 1400 kcal üzerinden hesaplama yapılıp 25 adet mama kesintisi yapılmıştır. İtiraz ekinde reçeteyi yazan doktordan2400 kcal gerekli olduğuna dair belge alınsa da rapor ve hastanın yaşı gözönüne alındığında yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Reçetede anne kan grubu: 0 Rh-, baba ka grubu: A Rh+, bebek kan grubu: A Rh- olarak belirtilmiştir. Anne ve bebek(-) olduğundan kan uyuşmazlığı olmadığı gerekçesiyle 1 kutu Anti d İmmunoglobulin enj. Kesintisi yapılmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede bebeh Rh(+) olarak yazıldığı görüldüğünden doğru RH'ın reçeteye eklenmesş için eczaneye iade edilmesine, gereken düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Eau borique %2lik 300 cc olarak yazılmasına rağmen 200 cc olarak hazırlandığı için kesinti yapılmıştır.  Reçete incelendiğinde %2 lik oranda düzgün olarak hazırlandığı, sadece toplam miktar olarak az yapıldığı görüldüğünden yapılan kesinti iptal edilmiştir.
Daha önce benzer preparatlarda kullanılan alkol derecelerine yönelik bilimsel çevrelerden alınan görüşler doğrultusunda, SGK ve Eczacı Odası'nın yaptığı toplantıda göre alkol içeren majistral reçetelerde alkol derecesi belirtilmemiş olan harici preparatlarda, 90 dereceyle hazırlanması karara bağlanmıştır. Bu sebeple alkol çevirmesi yapılmadan hazırlanan majistral ilaçta yapılan kesintini yerinde olduğuna karar verilmiştir.

Okunma Sayısı: 2238