İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

Ocak 2017 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

Reçetede yapılan kesintiyle ilgili SUT hükümlerine uygun olmadığı için 2 kutu Copegus 200 mg tb. Kesintisi yapılmıştı.  SUT'un 4.2.13.E.2.2 maddesinde tek başına ribavirin kullanımı endikasyonu olmadığından ve reçete tarihinde geçerli olan SUT'un 4.2.13.3.2.3. maddesine göre İSHAK skoruna göre fibrozis 3 ve üzeri olan hastalarda kullanıldığından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
17.10.2016 tarihli raporda çevresel kan blast oranı % 10 (SUT'un 4.2.14.C.3.ç maddesine göre bu oran %10 dan küçük olmalıdır) olarak belirtildiğinden 1 kutu Jakavi 15 mg 56 tb bedeli ödenmemiştir. Raporu düzenleyen hekimin yazılı beyanı, uygun tarih ve değerleri içeren merkez laboratuvar sonuçları olması ve raporda gereken düzeltmenin yapılması sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.
Reçetede anne kan grubu: B Rh-, baba kan grubu: A Rh- dır. Anne baba kan grupları (-) olduğu için kan uyuşmazlığı olmadığı gerekçesiyle 1 kutu Anti d İmmunoglobulin enj. Kesintisi yapılmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede baba Rh(+) olarak yazıldığı görüldüğünden doğru RH'ın reçeteye eklenmesi için eczaneye iade edilmesine, gereken düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
11.02.2016 tarihli raporda ilaç kullanım dozu 3 ayda bir olarak belirtildiğinden 2 kutu Decapeptyl depot 3,75 mg bedeli ödenmemiştir. Raporu düzenleyen hekimin yazılı beyanı, ilacın ayda bir kullanılması ve raporda gerekli düzeltmenin yapılması nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.
Yükleme dozu tamamlanmadan ilaç değişikliği yapıldığı gerekçesiyle 1 kutu Eylea 40 mg kesintisi yapılmıştır. Hastanın raporları ve kullandığı ilaçları incelendiğinde son raporunun sağ ve sol uygulaması için çıktığı ve sağ göz uygulaması için SUT'a göre tekrar ilaç alma ve ilaç değişikliği hakkı olmadığı, bu sebeple uygulamaların sol göze yapıldığına dair hastane kayıtlarıyla belgelenmesi durumunda kesintinin iptal edilmesi kararı verilmiş, sol göze uygulandığı hastane kaydıyla belgelenemediği için kesinti uygulanmıştır.  Dosya SGK İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Hastanın eski raporunda yükleme dozu tamamlanmadan ilaç değişikliği yapıldığı ve SUT hükümlerine uygun olmaması gerekçesiyle 1 kutu Ozurdex 40 mg kesintisi yapılmıştır. Hastanın raporları ve kullandığı ilaçları incelendiğinde 28.11.2016 tarihli raporunun sağ ve sol uygulaması için çıktığı, 28.11.2016 tarihli reçete ile alınmış ilacın sağ göze uygulandığı  hastane kayıtlarıyla belgelendiği için kesinti iptal edilmiştir.

Okunma Sayısı: 2262