İlaç Suistimali

İl Sağlık Müdürlüğü'nün E934 sayılı ve 9.6.2017 tarihli duyurusu

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün duyurusunda yapılan kontrollerde 378.......38 TC kimlik nolu Ay... Al..., 378......26 TC kimlik nolu Ab....... Al... ve 278........09 TC kimlik nolu Fa... Al... isimli şahısların Aferin tb ve Sudafed tb. gibi ilaçları sık aralıklarla yazdırıp eczanelerden temin ettikleri anlaşılmış olup suistimal olabileceği kanaatine varıldığı bildirilmiştir. 

Okunma Sayısı: 1320