Tıbbi Malzeme Reçetesi Karşılayan Eczacıların Dikkatine

SGK ile yapılan görüşmelerde Tıbbi malzeme reçeteleri ile dikkat edilmesi gereken konular aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

1- Medula şahıs kayıt ekranlarında bulunan reçete iade butonundan tarih aralığı girilerek günlük olarak reçete iade ve kesinti yapılan reçetelerinizi kontrol edebilir ve bunlarla ilgili gerekli işlemleri ve geri dönüşleri yapabilirsiniz. Süre açısından hak kaybına uğranmaması için iade ve kesintilerle ilgili aşağıdaki mevzuatı incelemeniz önemle rica olunur.

2- Faturaların düzenlenmesi ile ilgili eczanelerin sık sık eksik ve hataları ile karşılaşıldığı SGK tarafından bildirilmiştir. Fatura düzenlemede karşılaşılan her türlü tereddüt ve soruyla ilgili SGK’ya 600 10 00-(dahili: 1644) numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

3- SGK’ya gönderilen tüm icmal, fatura listesi, taahhütname listesi ve her türlü belgede eczacı imza ve kaşesinin mutlaka bulunması gerekmektedir.

4- Hasta alt bezi, kolostomi torbası gibi rapor takipli malzeme rapor fotokopilerine aslı gibidir onayı Sözleşmenin 4.2.2. maddesine göre reçeteyi düzenleyen hekim veya raporu düzenleyen hastane başhekimliği tarafından yapılmalıdır. Eczacı tarafından aslı gibidir onayı yapılması sözleşmeye aykırı olmasından dolayı iade nedeni olmaktadır. 

5- Meslektaşlarımız tarafından Coloplast kolostomi torbasının ÜTS bayiliği ile sorun yaşandığı yönünde Odamıza başvurular yapılmıştır.  Ürünlerin ÜTS sistemindeki hazırlıkların yapılamadığından dolayı bayilik alınamadığı, TITUBB sistemi üzerinden bayilik alınabildiği Firma tarafından bildirilmiştir. Bayilik başvurusu için irtibat no: 0216 665 80 00. 

6- SUT; çocuk tanımı olarak 18 yaş altını kabul etmektedir. Bu sebeple 18 yaş altı hastalara verilen hasta alt bezleri A10118 kodu ile Çocuk Bezi olarak fatura edilmelidir.

 

AYAKTA TEDAVİDE KULLANILAN HAZIR TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MADDELERİ:

4.2.2. Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen malzemeler için raporun reçetesini yazan hekim veya hastane başhekimliği tarafından aslı gibidir onayı yapılmış bir sureti reçete ekinde ibraz edilir.

4.6.7. Kurumca yapılan inceleme sonucu sözleşme hükümlerine göre satış merkezine iadesi gereken reçete ve eki belgeler satış merkezine ödemeli olarak gönderilir veya tutanak karşılığı elden teslim edilir. İade edilen reçete/fatura ve eki belgeler satış merkezi tarafından Kuruma kargo veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya elden teslim edilir.

4.6.8. Kurumca iade edilen reçeteler, satışmerkezi tarafından, teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) işgünü içerisinde gerekli düzeltmeler yapılarak Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete bedelleri ödenmez.

4.6.9. Kurumca eksiklikleri tamamlanmak üzere iade edilen reçete ve eki belgelerle, faturaların sorumluluğu, Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar gönderilme (kargo veya iadeli taahhütlü olarak veya elden teslim) şekline bakılmaksızın sorumlu müdüre ve satışmerkezi sahibine aittir.

SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE  ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İtirazlar

MADDE 13 – (1) Eczane veya firma, incelenen fatura dönemine ait oluşan kesinti tutarı ve gerekçelerine ilişkin kabul ya da itiraz yönündeki kararını, Kurum bilgi işlem sisteminde “incelendi” ibaresinin belirdiği veya tebliğ edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde Kurum bilgi işlem sistemi üzerinden bildirir. İtiraza konu her bir reçeteye ilişkin gerekçelerin yer aldığı itiraz dilekçesi Kurumun resmi internet sitesinde duyurulan ilgili birimine verilir. İtirazların faks ile bildirilmesi halinde, bildirimin aslının elden, iadeli taahhütlü posta ya da kargoya 3 iş günü içerisinde verilerek Kuruma gönderilmesi gerekir. Belirtilen süre içinde itiraz etmeyen eczanelerin ve medikallerin kesinti tutarı eczane tarafından kabul edilmiş sayılır.

 

Kurum'a Teslim Edilecek Tıbbi Malzeme Fatura Üst Yazısı

Tıbbi malzeme faturalarının mutlaka ay sonunda (SGK faturaları gibi 30 veya 31 tarihli) kesilmesi gerekmektedir. Faturası kesilen reçete ve ekli belgeler bekletilerek birkaç aylık toplu olarak Kurum'a teslim edilebilir.

Faturalama işlemi yapıldıktan sonra "Tümünü Listele" butonuna basılarak her grup fatura için Taahhütname çıkartılarak imza kaşe yapıldıktan sonra fatura ekinde Kurum'a teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

Okunma Sayısı: 2109