İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Eylül 2017 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Reçetede hastanın kuru ağırlığı 69 kg, eritropoietin dozu 57,971 iu/hafta ve 2*4000 ıu olarak yazılmıştır. Ancak 69*57,971=3.999 ıu olduğu ve fazla dozda karşılandığı için 1 kutu Eporon 4000 iu bedeli kesilmiştir.

 

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede reçeteyi yazan hekim tarafından 2*4000 ıu dozunun doğru olduğu, kg başına uygulanacak ünitenin sehven 57,971 ıu olarak yazıldığı, doğru dozun 115,94 ıu/kg/hafta olduğu beyan edilmiş olup, Hgb değeri (10,3) de ilacın belirtilen dozda kullanımına uygun olması nedeniyle doğru dozun e-reçeteye eklenmesi için eczaneye iade edilmesine, gereken düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

 

Reçetede 1 kez değişim yapabilir gerekçesiyle 2 kt. Lucentis 10 mg bedeli kesilmiştir. Hastanın reçete ve raporları incelendiğinde Lucentis ile tedaviye başladığı, ilaç değiştirerek Eylea ile devam ettiği ve sonrasında tekrar Lucentis'e geçtiği görülmektedir.

SUT'un 4.2.33.A maddesinin 2. bendine "…..Tedavide ilaç değişimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra devam edecek tedaviler esnasında yapılacak değerlendirme sonucuna göre, hekim tarafından uygun görülen durumda başlangıç kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkün bulunmaktadır." denmektedir. Bu nedenle yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

Okunma Sayısı: 1320