Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde Yapılan Düzenlemeler

SGK'nın resmi web sayfasında yayınlanan 18.10.2017 tarihli duyuru

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.2 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 19.10.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Dosya için tıklayınız

Okunma Sayısı: 1221