Kayıp Yeşil Reçete

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 13.12.2017 tarih ve E1886 sayılı duyurusu

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısında Seyhan Akkapı Aile Sağığı Merkezi'nde görev yapan Dr.Eyüp Selek'e zimmetli yeşil reçetelerden 14-YC 112190 - 14-YC 112200 seri numaralar arası nüshaların kaybolduğu bildirilmiştir. Sözkonusu reçetelere rastlanması halinde ilaç temini yapılmaması ve en yakın emniyet birimi ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi önemle rica olunur.

Okunma Sayısı: 1110