Medikal Malzeme ve Hasta Bezi Reçeteleri Konusunda Önemli Hatırlatma

SGK ile yapılan görüşmelerde medikal malzeme sözleşmesinin 4.1.2 ve 4.2.1. maddelerinde yer alan reçetelerin arkasına alınması gereken bilgilerin eksik olmasından dolayı reçete iadeleri yaşandığı bildirilmiştir. Mağduriyet yaşanmaması için konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur. 

Ayrıca SGK'ya kesilen faturalarda hatalı kesilen fatura tarihi ve sisteme girilen hatalı fatura no için SGK'ya döküm iptali yaptırılmaması önemle rica olunur. Bu durum, web sayfamızda yer alan dilekçenin faturaya eklenmesi ile çözümlenmektedir.

 

4.2.1. Hasta müracaatında reçetelerin arka yüzünde;

a) Taraf bilgisi olan cihazlarda vücudun hangi tarafında kullanıldığına dair bilgi,

b) Malzemenin SUT eki listelerde yer alan kodu,

c) Malzemeleri alan kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası,

ç) Malzemelerin kupürü varsa etiket/barkod bilgileri,

d) Müracaat ve teslim tarihi, telefon numarası ve / veya adresi,

e) Teslim aldığına ilişkin ibare ve imzası,

f) Cihazın/malzemenin hasta yakını tarafından teslim alınması halinde hasta yakınına ait T.C. Kimlik numarası,

bulunması gerekmektedir.

g) MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistem çıktısı

yazılması/eklenmesi gerekmektedir. Bu bilgilerreçte arkasına basılacak Ek6/7'de örneği yer alan kaşenin doldurulması suretiyle de alınabilir.

Reçete, MEDULA-Tıbbi Malzeme Provizyon Sistemine kayıt edilerek, sistemden iki adet çıktı alınır, bir kopya teslim edildiğine dair reçete arkasına eklenir, diğer kopya hasta/hasta yakınına bilgi amaçlı verilir. Medula sisteminden alınan Hasta işlem formu (Ek-6/4) hasta/hasta yakınına ,mzalatılarak Kurum tarafından yapılan inceleme denetimlerde ibraz edilmek üzere saklanır.

 

4.2.1. Eczane tarafından, malzeme temini için başvuru yapıldığı tarihte reçeteye başvuru tarihi yazılır, eczane kaşesi basılarak eczacı tarafından imzalanır.

 

 

Okunma Sayısı: 1722