Ursodeoksilik Asit İçeren İlaçlar Hakkında Önemli Duyuru

Ursodeoksilik asit içeren ve endikasyon uyumu aranan ilaçları içeren reçeteler karşılanırken, verilen her ürünün kendi endikasyonlarına bakılarak hareket edilmesi eczacılarımızın mağdur olmaması açısından önemlidir. (Bazı ilaçların prospektüslerinden alkalen reflü ve kolestatik karaciğer hastalığı endikasyonları çıkarıldığı için bu endikasyonlarda ödenmemektedir.) Bu nedenle verilen her ürünün endikasyonları kontrol edilmesi önemle rica olunur.

URSODİN KAPSÜL

PROURSAN KAPSÜL

URSACTİVE KAPSÜL

 

URSOFALK SÜSP.

 

* Kolesterol safra taşları eritilmesi

* Safra reflüsüne bağlı gastrit

* Primer biliyer siroz (PBS)

* Alkalen reflü gastrit

* Primer biliyer siroz

* Kolesterol Safra taşı

* Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı/kolestaz proflaksisi

* Gebeliğin intrahepatik kolestazı

* Kistik fibrozis ile ilişkili hepatobiliyer hastalıklar

 

* Primer biliyer siroz

* Kolesterol Safra taşı

 

Okunma Sayısı: 1220