Kontrole Tabi İlaçlara Ait Reçeteler

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 14.03.2018 tarih ve E1561 sayılı duyurusu

Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar hekimler tarafından reçete edilmekte ve eczanelerce karşılanan reçetelere ait kayıtlar elektronik ortamda tutulmaktaydı. Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçların kötüye kullanımlarını önlemek amacıyla 01.04.2018 tarihinden itibaren hekimlerin bu ilaçları ihtiva eden reçeteleri Renkli Reçete Sistemi üzerinden yazmaları ve eczanelerin de bu reçeteleri Renkli Reçete Sistemine kaydederek karşılamaları gerektiği,

Ayrıca aynı tarihten itibaren eczane denetimlerinde kırmızı, yeşil, mor ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar için Renkli Reçete Sisteminde devreye alınacak olan elektronik defter verilerinin kullanılacağı belirtilmektedir.

05.03.2018 tarih ve E672 sayılı 2018/1 Genelgesi için tıklayınız

Okunma Sayısı: 1385