Tıbbi Malzeme Reçetesi Karşılarken Bayilik Kontrolü Mutlaka Yapılmalıdır

Eczanenin bayilik işlemini tamamlamadan ilgili malzeme reçetesi karşılaması durumunda kesinti ve cezai işlemler uygulandığını hatırlatırız. Bu sebeple, karşılanacak tıbbi malzemenin mutlaka ÜTS bayiliğinin olması gerekmektedir. Firmanın reçetesi karşılanmadan önce tıbbi cihaz durumu linkinden bayilik ve ürün kontrolü yapılmalıdır. Aksi takdirde Sözleşmenin aşağıdaki maddeleri gereği kesinti ve cezai işlemler uygulanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol Eki Tıbbi Malzeme Sözleşmesi'nin

3.2.9. Maddesi: Eczanenin karşılayacağı malzemelerle ilgili TITUBB'ta (ÜTS) bayilik kayıtları tamamlanmış olmalıdır. TITUBB'a (ÜTS) kayıtlı bayilikleri başlangıç tarihinden sona erdiği gün dahil olmak üzere geçerlidir. Eczane, MEDULA sistemindeki gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bayilik belgelerinin birer örneğini fatura ekinde ibraz etmek zorundadır.

4.2.7. Maddesi: SUT eki listelerinde yer alan malzeme bedellerinin karşılanmasında; malzemeye ait TİTUBB (ÜTS) kayıt/bildirirm işlemlerinin tamamlanmış olma şartı aranacaktır. Malzemenin adı, barkodu ve SUT listelerinde eşleştiği SUT kodunun belirtilmesi gerekmektedir. İbraz edilen barkod ve varsa etiket bilgisi TITUBB (ÜTS)'den kontrol edilmelidir.

4.3.5. (f) Maddesi: Sözleşmenin 3.2.9. maddesindeki bayilik belgesinin eksik olması halinde eksik belge tamamlatılmak üzere reçete iade edilir. Eczanenin eksik olan bayiliğine ilişkin belgeyi tamamlamaması halinde reçetelerdeki ilgili bayiliğine ilişkin malzeme bedeli ödenmez. Ödenmiş ise yersiz ödeme kabul edşlir. Kurum tarafından tahsil edilir.

6.2.2. Maddesi: Sözleşmenin 3.2.9. maddesi gereği eczanenin bayisi olmadığı ve/veya bayilik süresi dolduğu halde malzemeleri karşılaması halinde reçete tutarının 2 (iki) katı kadar cezai işlem uygulanır.

 

Okunma Sayısı: 783