Kontrole Tabi İlaçların Verilmesi İle İlgili Değişikliği Gösteren Tablo(Güncellendi)

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 05.03.2018 tarih ve E672 sayılı yazısında duyurulan ve 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak 2018/1 Kontrole Tabi İlaçlara Ait Reçeteler Konulu Genelge'ye ve TİTCK'nın 04.04.2018 tarihli duyurusuna göre aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.

Genelge için tıklayınız

04.04.2018 tarihli duyuru için tıklayınız

Genel NOT: Kontrole tabi ilaçlara ait reçetelerin Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerek olmayıp, saklanması gerekenler aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere eczanede 5 yıl süreyle saklanacaklardır.

Reçetenin Karşılanma Durumu Reçete Türü Yapılacak İşlemler
SGK, özel sigortalar, TBMM, Adalet Bakanlığı vb. kapsamında karşılanan reçeteler Elektronik veya Matbu Reçete * Renki reçete sisteminde herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur.
* Medula sisteminden alınan çıktının saklanmasına gerek yoktur.
Ödemesi hasta tarafından yapılan reçeteler (Ücreti mukabilinde hasta tarafından alınan) Elektronik Reçete ve Manuel Reçete * Reçete, renkli reçete sistemine doktor tarafından girilmediyse eczane tarafından  sadece kontrole tabi ilaçların Renkli Reçete Sistemi'ne manuel işlenmesi ve "tamamlandı" konumuna getirilmesi gerekmektedir.
* Reçete, renkli reçete sistemine doktor tarafından girildiyse eczane tarafından  sadece kontrole tabi ilaçların Renkli Reçete Sistemi'nde "tamamlandı" konumuna getirilmesi gerekmektedir.
*   Reçete, teknik sebeplerle renkli reçete sistemine işlenememişse manuel reçete yazabilir. Manuel reçetede Sağlık Müdürlüğü açısından "Renkli reçete sistemi çalışmıyor" ibaresine gerek olmamaktadır.
* Manuel reçete veya Elektronik reçetenin sistemden bir örneği alınarak 5 yıl süreyle saklanması gerekmektedir.
MEDULA üzerinden e-reçete olarak gelen ancak hastanın ücretli almak istediği reçeteler  Elektronik Reçete * Reçete, renkli reçete sistemine doktor tarafından girilmediyse eczane tarafından  renkli reçete sistemi açıklama kısmına MEDULA e-reçete numarasını belirterek kaydı gerekmektedir.
* Belge çıktısı alınması ya da saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

Okunma Sayısı: 2583