Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İşletme Kayıt Belgesi İptal Dilekçe Örneği

Bilindiği üzere, eczanelerde gıda takviyesi satışı için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri kendilerinden “İşletme Kayıt Belgesi” alınması aksi halde eczaneler hakkında yasal işlem yapılacağını belirterek eczaneleri denetleme çabası içinde olmuşlardır. Bir kısım üyemiz eczacılar da bu müeyyidelere maruz kalacaklarını düşünerek İl/İlçe Müdürlüklerinden “ İşletme Kayıt Belgesi” almışlardır.

Gerek Odamız, gerekse diğer bölge odaları tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aleyhine açılan davalarda Mahkemelerce; eczanelerde gıda takviyesi satılabilmesi için hiçbir kurum veya kuruluştan kayıt ve onay belgesi alınması gerekmediği  belirtilerek İdarenin bu yöndeki işlemlerinin iptaline karar verilmiştir.

Gıda takviyesi satan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden “İşletme Kayıt Belgesi” alan eczacıların ekte örneği sunulan dilekçe ile İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat ederek, İşletme Kayıt Belgelerinin iptalini isteyebileceklerdir.

Müdürlüklerce, müracaatlarına olumsuz cevap verilen eczacıların Odamızla irtibata geçerek Müdürlüklerden gelen bu yazıları Odamıza iletmeleri işin takibi açısından uygun olacaktır.  

Dilekçe örneği için tıklayınız

Okunma Sayısı: 740