İl Sağlık Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Eczanelere Hizmet Vermektedir.

Bilindiği üzere 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Eczanelerin de içinde bulunduğu 50 ve altı çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ve kamu kurumlarında işyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir. Ancak, adı geçen işyerlerinin aşağıda yazılı sorumlulukları devam etmektedir. Daha önce bu hizmetlerden yararlanmamış olan eczacılarımızın aşağıdaki unsurları değerlendirmesi faydalı olacaktır.

1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi:

İlgili yönetmelikte belirlenen süreler dahilindeki zorunlu eğitimlerin işyeri hekimi ve işgüvenliği uzmanı tarafından verdirilmesi.

2. Sağlık Gözetimi:

Çalışanların, işe giriş ve/veya periyodik muayenelerinin yaptırılması.

3. Acil Durum  Planı:

İşletmenin acil durum planının, 6331 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanması .

a. Acil Durum ve Yangın Tatbikatı, Eğitimi:

En az yılda bir defa acil durum tatbikatının yapılması. Tüm çalışanlara acil durum eğitimlerinin ( ilkyardım, arama-kurtarma, yangın) ilgili kurumlardan aldırılması.

4. Risk Değerlendirmesi:

İşyerinde var olan tehlikeler ve bu tehlikelerden oluşabilecek risklerin belirlenmesi için risk değerlendirmesinin yapılması, mevcut risklerin bertarafı için önlem alınması.

5. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi:

İşverenler, işyerinde oluşan iş kazası ve  meslek hastalıklarını SGK İl Müdürlüğüne bildirmelidir ve önleyici tedbirleri almalı veya aldırmalıdır.

 

               İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yukarıda kapsamı belirtilerek sunulan İşyeri sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri verilmektedir. Ücreti; her çalışan için (kişi başı) aylık toplam 16.67 TL’dir. ( Hekim tarafından istenecek tahlil ve tetkikler fiyata dahil değildir.)

 

Bu kapsam ve belirtilen ücret karşılığında;

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin, Müdürlüğümüz yetkilendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği birimlerince sağlanmasını talep etmeniz durumunda aşağıda verilen telefonlara bildirimde bulunarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Bildiriminizin ardından, başvuru dilekçesi ve diğer gerekli evraklar mail yolu ile tarafınıza gönderilecektir.

Hizmet sunumu sadece merkez ilçeler (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) için gerçekleştirilecek olup, kontenjan sınırından dolayı belirli sayıda talep kabul edilecektir.

 

İletişim:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı-Çalışan Sağlığı Birimi,

Deniz İlknur Ardalı (A sınıfı İş Güvenliği Uzm.)  : 0(224)-808 30 33, 0(543)-763 93 56

 

Dr. Mücteba Mirei (İşyeri hekimi)                 : 0(224)-223 98 38 dahili: 3471-3472

 

Dr. Serdar Bayraktar (İşyeri hekimi)             : 0(224) -482 46 59

 

Mesude Çiğdem                                          : 0(224)-808 30 32

 

Web sitesi: http://bursaism.saglik.gov.tr/TR,47235/calisan-sagligi-birimi.html

 

 

EKLER:

Sözleşme Başvuru Dilekçesi

İş Güvenliği Tanıtım Formu

İş Güvenliği Sözleşme Örneği

Fiyat Listesi

Okunma Sayısı: 598