Tanıtım ve Reklam Amaçlı Açılan Sosyal Medya Hesapları Hakkında Cezai İşlem Uygulanması

T.E.B.'in 24.07.2018 tarihinde yayınlamış olduğu "Sosyal Medya ve Instagram Hesapları Aracılığı ile Tanıtımlar Yapılması" hakkındaki yazısında Eczane Eczacıları ve Eczaneler adına internet sitesi ve tanıtım amaçlı sosyal medya hesabı açılamayacağı, eczane ve eczanede satılan ürünlerin tanıtımının yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Eczane eczacıları veya eczane adına açılmış olan internet sitesi ve tanıtım amaçlı kullanılan sosyal medya hesaplarının ivedilikle kapatılması gerekmekte olup, 01.08.2018 tarihinden itibaren kapatılmadığı tespit edilen internet sitesi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili 6643 Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 20. maddesinin (b) fıkrasında Eczacı Odası Yönetim Kurullarına verilen yetkiye dayanarak Odamız tarafından cezai işlem uygulanacaktır. Önemle duyurulur.

Okunma Sayısı: 350